Študenti a čerství absolventi

Program kariérneho rozvoja – študenti a absolventi vysokej školy

Príležitosti

Program kariérneho rozvoja (CDP) predstavuje strategickú investíciu do budúcnosti spoločnosti Air Products. Vďaka nemu už viac ako 50 rokov získavame špičkových absolventov vysokých škôl, ktorí sa môžu stať lídrami zajtrajška.

Akademické zameranie, ktoré vyhľadávame, je pomerne široké a zahŕňa aj tieto špecializácie: 

  • Technické odbory 
  • Informačné technológie
  • MBA – financie, marketing, supply chain a management
  • PhD. – chemické a strojné inžinierstvo, náuka o materiáloch
  • Ľudské zdroje
  • Podnikateľské študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia – bakalárske (Európa a Čína)

Nábor absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v Európe

Skúsenosti z CDP

Po zapojení do programu CDP kariérneho rozvoja začnete s realizáciourealizovať prvúej z troch rôznych pracovných úloh (každá z nich trvá približne 8 – 12 mesiacov). Hneď od začiatku budete pracovať na náročných úlohách. Budeme od vás očakávať výsledky, nápady a skutočný príspevok. Je samozrejmé, že k úspešnému splneniu úloh vám poskytneme príslušnú podporu. Naším cieľom je poskytnúť vám prostredie, v ktorom sa budete môcť učiť, rásť a rozvíjať sa.

Získajte ďalšie informácie o programe kariérneho rozvoja – kliknite na prepojenia uvedené ďalej:

Technické odbory 
Informačné technológie
MBA
PhD.

Pri realizácii programu kariérneho rozvoja hrajú dôležitú úlohu regionálne rady programu kariérneho rozvoja. Rady v priebehu roka organizujú rôzne podujatia, ktoré slúžia ako podpora interakcie s účastníkmi programu kariérneho rozvoja v pracovných dňoch aj mimo nich. Poskytujú im možnosti na vytvorenie siete ľudí s úlohami a skúsenosťami podobnými vašim. Činnosti rád môžu zahŕňať:

  • projekty služieb pre komunity,
  • výlety vrátane piknikov a športových podujatí, 
  • semináre zamerané na odborný rozvoj.

Mnohých bývalých účastníkov programov kariérneho rozvoja nájdete na významným pozíciách v spoločnosti Air Products.

Pracoviská v Európe

Pohovory

Univerzity / Vysoké školy spravidla navštevujeme na jeseň a v zime a formou pohovorov zisťujeme možnosti obsadenia pozícií na plný pracovný úväzok a stážových pozícií. Ide zvyčajne o informačné stretnutie alebo prezentáciu spoločnosti pred samotnými pohovormi, na ktorých sa študenti oboznámia s našimi podnikovými programami a rotačnými rozvojovými programami. Dátumy našich návštev na univerzitách / vysokých školách sú rôzne, a preto je vhodné obrátiť sa na oddelenie kariérnych služieb, ktoré vám poskytne informácie o najbližšom termíne návštevy vašej školy.

Rozvoj vašej kariéry

Podporujeme vás v aktívnom ovplyvňovaní smerovania kariéry. Tento prístup je neoddeliteľnou súčasťou filozofie a programu kariérneho rozvoja v spoločnosti. Účastníci programu kariérneho rozvoja rozvíjajú svoje schopnosti a záujmy vďaka pôsobeniu na troch odlišných pracovných pozíciách, a to v priebehu prvých dvoch až troch rokov zamestnania. Ako účastník programu kariérneho rozvoja sa budete spolu s konzultantom zameriavať na skúmanie príležitostí, ktoré poskytuje program, a budete sa snažiť určiť smerovanie svojho ďalšieho kariérneho rastu.

Kariérny rast a osobný rozvoj zamestnancov sú základnou súčasťou našej podnikovej stratégie. Výsledkom je, že účastníci programu kariérneho rozvoja dostanú komplexné školenie zamerané na konkrétne pracovné činnosti. Budeme vás podporovať pri získavaní odborných kvalifikácií a certifikácií. Ponúkneme vám širokú škálu interných kurzov zameraných na technickú a interpersonálnu oblasť a riadenie. Podľa potreby podporujeme aj externé kurzy.

Univerzita spoločnosti Air Products je na čele úsilia našej spoločnosti o kontinuálne vzdelávanie prostredníctvom 11 vysokých škôl a poskytuje širokú škálu príležitostí na rozvoj vrátane školení o bezpečnosti, produktoch a iných relevantných tém.

Vyskytla sa chyba, opravte údaje v označených poliach.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

S čím vám môžeme pomôcť?

  1. Aký druh otázky?

Pokiaľ preferujete telefonický kontakt, možete nás kontaktovať na čísle 0800 100 700.

Pohľad na náš program rozvoja kariéry v Európe (Career Development Programme)

Pohľad na náš program rozvoja kariéry v Európe (Career Development Programme) (2:29)

Účastníci programu hovoria o tom, aké to je byť súčasťou nášho Programu pre rozvoj kariéry (Career Development Programme)

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť