Bezpečnosť a ochrana zdravia

V spoločnosti Air Products je bezpečnosť našou najvyššou prioritou. Ide o morálnu povinnosť, podmienku získania zamestnania a základ nášho cieľa stať sa najbezpečnejšou a najziskovejšou spoločnosťou v oblasti technických plynov.

Bezpečnosť je súčasťou našej kultúry. Všetkým nám záleží na bezpečnosti a usilujeme sa dosiahnuť náš cieľ – nulový počet nehôd. Rok čo rok sa usilujeme čoraz viac zlepšovať bezpečnosť všetkých našich podnikov, aby sme zaistili prospech našim kolegom a komunitám, v ktorých pôsobíme. Náš nový cieľ do roku 2020 je zaistiť si vedúce postavenie v oblasti technických plynov z hľadiska bezpečnosti meranej pomocou hodnôt ohlasovaných incidentov a hodnôt strateného času v dôsledku incidentov (Lost-time Incidents – LTI), čo nám pomôže pokračovať v zvyšovaní výkonnosti.

Náš pokrok a výkonnosť v oblasti bezpečnosti sa zakladá na dlhoročných skúsenostiach a na globálnych zásadách a systémoch, ktoré si vyžadujú zodpovednosť a vedenie. Náš prístup k ochrane životného prostredia je postavený na pevných základoch bezpečnosti.

Správa o udržateľnosti za rok 2017
Prevziať súbor PDF (2,1 MB)

Nula
smrteľných úrazov zamestnancov

16 %
zlepšenie v oblasti ohlasovaných zranení zamestnancov*

0,34
stratený čas dodávateľov v dôsledku incidentov*
0,2
stratený čas zamestnancov v dôsledku incidentov*

21 %
zníženie počtu incidentov so strateným časom na strane dodávateľov

9 %
zníženie počtu dopravných nehôd, ktorým sa dalo zabrániť
0,49
ohlasované incidenty zamestnancov

17 %
zníženie počtu incidentov so strateným časom na strane zamestnancov

7 %
zníženie počtu incidentov v oblasti bezpečnosti procesov

* na 200 000 odpracovaných hodín

 


Globálne zásady BOZP

Povinnosťou a podmienkou zamestnania každého zamestnanca je, aby sa oboznámil s našimi globálnymi zásadami BOZP a dodržiaval ich. Najvyššia úroveň zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia, bezpečnosti a udržateľnosti spočíva na predstavenstve našej spoločnosti.

Zásady ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Staneme sa priemyselnou špičkou v oblasti ekologickej, zdravej a bezpečnej prevádzky a pri spravovaní našich firiem na celom svete sa riadime
nasledujúcimi základnými princípmi:  

 • zachovanie súladu so všetkými príslušnými environmentálnymi, zdravotnými a bezpečnostnými zákonmi a nariadeniami;  
 • neustále zlepšovanie ochrany zdravia a bezpečnosti s cieľom zabrániť zraneniam;  
 • neustále znižovanie vplyvu našich činností na životné prostredie;  
 • navrhovanie a prevádzkovanie našich závodov a zariadení spôsobom, ktorý chráni životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, dodávateľov a verejnosti;
 • vývoj a výroba produktov, ktoré je možné vyrobiť, distribuovať, používať, recyklovať a likvidovať bezpečným, bezrizikovým a udržateľným spôsobom;  
 • pochopenie a spravovanie existujúcich a nových rizík BOZP prostredníctvom našich procesov riadenia rizík;  
 • otvorená diskusia o našich pracovných postupoch a prevádzke v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

V roku 2015 sa výkonnosť v oblasti bezpečnosti našich pracovníkov zlepšila vo všetkých kategóriách okrem počtu ohlasovaných incidentov na strane dodávateľov. Výkonnosť v oblasti bezpečnosti zahŕňala:

 • nula smrteľných úrazov zamestnancov
 • 15,5 % pokles počtu ohlásených úrazov zamestnancov
 • 16,7 % pokles množstva strateného času v dôsledku incidentov na strane zamestnancov

Zníženie počtu úrazov môže byť dôsledkom nášho systematického prístupu v oblasti bezpečnosti, ako aj nášho základného bezpečnostného postupu (BSP), ktorý podporuje primárny cieľ – predchádzanie incidentom kontinuálnym riadením nášho úsilia v oblasti bezpečnosti. Základný bezpečnostný postup bol vytvorený s cieľom zaviesť úsilie v oblasti bezpečnosti na všetkých úrovniach našej organizácie a aktívne zapájať zamestnancov.

Prvky základného bezpečnostného postupu

 • preukazovať vedenie v oblasti bezpečnosti prostredníctvom výrazne viditeľných činností;  
 • jasne určené a merateľné úlohy v oblasti bezpečnosti na podporu zodpovednosti; 
 • plánované aktivity, ktorých cieľom je pomôcť nám dosiahnuť a následne udržiavať bezpečné pracovné podmienky a bezpečné pracovné správanie;  
 • požiadavky, aby sa dodávatelia podieľali na činnostiach v rámci základného bezpečnostného postupu;  
 • činnosti na podporu pripravenosti v prípade núdze, ktoré nám pomáhajú precvičiť a otestovať naše reakcie;  
 • opatrenia na meranie výkonnosti, ktoré sa sústredia na kľúčové ukazovatele procesov, aby sme vedeli, že vynakladáme správnu mieru úsilia na správnom mieste ešte predtým, než dôjde k incidentu.

Vyskytla sa chyba, opravte údaje v označených poliach.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

S čím vám môžeme pomôcť?

 1. Aký druh otázky?

Pokiaľ preferujete telefonický kontakt, možete nás kontaktovať na čísle 0800 100 700.

Filozofia komplexnej bezpečnosti

Naša filozofia komplexnej bezpečnosti

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť