Trvalo udržateľné ponuky

Produkty, ktoré sú súčasťou riešenia

Od našich špičkových systémov na dodávky vodíka do rafinérií na výrobu čistejších palív s nižším obsahom síry, cez kyslíkové systémy veľkého rozsahu na spaľovanie tuhých palív a olejov alebo na čisté splynovanie uhlia až po systémy na dodávanie, ktoré podporujú budúce vodíkové hospodárstvo – neustále investujeme do výskumu a vývoja a zameriavame sa na vývoj produktov a procesov prispievajúcich k čistejšiemu vzduchu a zníženiu množstva skleníkových plynov. V roku 2015 sme polovicu nášho celkového rozpočtu na výskum a vývoj investovali do produktov a procesov na zníženie množstva skleníkových plynov a na riešenie ďalších otázok v oblasti udržateľnosti. 

 icon-halia Náš progresívny oxidačný systém Halia® eliminuje neželané vedľajšie produkty z pitnej a odpadovej vody. Toto riešenie prináša ľuďom bezpečné a zdravie neohrozujúce prostriedky, ktoré možno opätovne používať, a chráni vodu.

Naše systémy na prevzdušňovanie odpadovej vody Halia® redukujú kal z odpadovej vody až o 50 percent alebo dokážu zvýšiť celkovú čistiacu kapacitu komunálnych a priemyselných aplikácií. V porovnaní s konvenčnými prevzdušňovacími systémami tento systém znižuje emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) o viac než 90 percent.
icon-oxygen enhanced burner Sme popredným dodávateľom kyslíkových horákov a návrhov procesov pre oceliarne, výrobu skla, celulózky a papierne, cementárne a iné koncové trhy, čím zákazníkom umožňujeme dosiahnuť výrazné výhody: energetickú efektívnosť, úsporu paliva, zníženie emisií NOx a pevných častíc a výrazné zníženie emisií CO2.
icon-co2 Vyvinuli sme súbor technológií, ktoré umožňujú nákladovo efektívne a ekologické zachytávanie CO2, čistenie a kompresiu vhodné pre rôzne formy geologického uskladnenia. Budovanie nových závodov s technológiou alebo dodatočné vybavenie veľkej existujúcej základne prevádzok spaľujúcich uhlie s cieľom výrazne znížiť emisie CO2 do atmosféry.
icon-argon Zákazníci využívajú náš argón pri výrobe energeticky účinných, kompaktných žiariviek. Energeticky efektívne okná s obsahom argónu umožňujú šetrenie energie v budovách a v domácnostiach.
icon-liquefied-natural-gas Väčšina skvapalneného zemného plynu na svete sa spracúva na odľahlých miestach pomocou našich vlastných tepelných výmenníkov a technológie a prináša čistejšie palivá rozvíjajúcim sa ekonomikám.

Skvapalňovanie zemného plynu umožňuje prepravu bežného zemného plynu do krajín, ktoré jeho spaľovaním získavajú čistejšiu energiu.
icon-nitrogen Zákazníci využívajú náš dusík v rámci procesu kryogénneho mletia (mletie materiálov citlivých na teplo, ako napríklad guma a plasty, pri získavaní surovín), pretože umožňuje recykláciu rôznych materiálov, napríklad pneumatík.
icon-hydrogen Vodík umožňuje ropným rafinériám vyrábať čistejšie palivá pre dopravné prostriedky. Spoločnosti využívajú vodík na znižovanie obsahu síry v palivách, čím sa znižuje množstvo oxidov síry SOx uvoľňovaných do atmosféry. Okrem toho umožňuje efektívnejšiu prevádzku katalyzátorov a zníženie emisií oxidov NOx, pevných častíc a prchavých organických zlúčenín.
icon-hydrogen-fueling Vzhľadom na viaceré aspekty je vodík výborné palivo. Pri použití v palivových článkoch nevytvára žiadne emisie. Nie je toxický a možno ho vyrábať z obnoviteľných zdrojov.

Naše vodíkové čerpacie stanice predstavujú nový trend v oblasti vodíkových čerpacích staníc na poháňanie osobných a nákladných vozidiel, dodávok, autobusov, skútrov a vysokozdvižných vozíkov.
icon-nitrogen Dusík má zásadný význam pri zmrazovaní a skladovaní potravín. Nahrádza tradičné chladiace médiá, akými sú HFC, oxid uhličitý a čpavok, zlepšuje kvalitu potravín a predlžuje ich dobu spotreby.

Naše riešenia balenia v upravenej atmosfére Freshline® (MAP) zaistia zachovanie čerstvosti balenej zeleniny, napríklad šalátu vo vreckách umožňujúcich okamžitú spotrebu, na ktoré sa rodiny spoliehajú pri rýchlej príprave večere.
icon-helium V oblasti zdravotnej starostlivosti sa naše hélium využíva pri magnetickej rezonancii a v plynoch na medicínske účely využívaných na záchranu života.
Vyskytla sa chyba, opravte údaje v označených poliach.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

S čím vám môžeme pomôcť?

  1. Aký druh otázky?

Pokiaľ preferujete telefonický kontakt, možete nás kontaktovať na čísle 0800 100 700.

Vodík z odpadovej vody poháňa osobné vozidlá v Kalifornii

Najnovšia čerpacia stanicu spoločnosti Air Products je zásobovaná obnoviteľnými zdrojmi.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť