Air Products Home

Poľnohospodárske stroje

Drážkovanie

Medzi metódou tepelného a mechanického drážkovania je rozdiel. Tepelné metódy sú vo všeobecnosti rýchlejšie ako mechanické metódy.

Tepelné drážkovanie je dôležitým procesom opracovania zvarov. Tento postup sa používa na rýchle odstránenie nežiaduceho kovu. Materiál sa lokálne ohreje a roztavený kov sa odstráni (spravidla vyfúknutím). Na rýchle tavenie a odstránenie kovu je možné použiť normálny kyslíkovo-plameňový plyn alebo oblúkové procesy.

Drážkovanie je možné vykonávať pomocou nasledujúcich tepelných procesov:
• kyslíkovo-plameňový proces
• plazmový oblúk
• manuálny kovový oblúk
• uhlíkovou elektródou na vzduchu

Plameňové drážkovanie alebo kyslíkovo-plameňové drážkovanie
Plameňové drážkovanie je variantom konvenčného zvárania pomocou kyslíkovo-plameňového plynu. Kyslík a palivový plyn sa používajú na vytvorenie plameňa s vysokou teplotou na tavenie ocele. Počas drážkovania sa oceľ lokálne nahreje na teplotu vyššiu než je zápalná teplota (spravidla 900 °C) a na tavenie kovu sa použije prúd kyslíka (dochádza k chemickej reakcii kyslíka a horúceho kovu). Tento prúd sa používa aj na vyfúknutie roztaveného kovu a trosky. Je potrebné poznamenať, že v porovnaní s kyslíkovo-plameňovým tepelným delením sa troska nevyfúkne cez materiál, ale ostane na hornom povrchu obrábanej časti. Drážkovacia dýza je skonštruovaná tak, že v drážkovacom prúde dodáva relatívne veľké množstvo kyslíka. Pri kyslíkovo-acetylénovom drážkovaní sa na nastavenie takmer neutrálneho predhrievacieho plameňa používajú rovnaké množstvá kyslíka a acetylénu. Prietoková rýchlosť kyslíkového prúdu určuje hĺbku a šírku drážky.

Drážkovanie pomocou plazmového oblúka
Používanie plazmového oblúka na drážkovanie spadá do 60-tych rokov minulého storočia, kedy bol tento proces vyvinutý na zváranie. V porovnaní s alternatívnymi kyslíkovo-plameňovými a MMA postupmi drážkovania plazmový poskytuje oblúk prúdom podobným ihle, ktorého výstupom je veľmi presná drážka. Je vhodný na použitie takmer na všetkých železných a neželezných materiáloch. Plazmový oblúk môže pozostávať z argónu, hélia, argónu – H2, dusíka alebo vzduchu.

Drážkovanie pomocou manuálneho kovového oblúka a drážkovanie uhlíkovou elektródou na vzduchu
V týchto procesoch sa generuje elektrický oblúk, ktorý slúži na roztavenie materiálu. Ďalšie postupy, ako je napríklad použitie špeciálnych elektród alebo prúdu stlačeného vzduchu, sa používajú na vyfúknutie roztaveného materiálu. V týchto procesoch sa nevyžaduje použitie žiadnych špeciálnych ani stlačených plynov s vysokou čistotou.

Ďalšie aplikácie

Kontaktné údaje

Názov produktuOpis/VýhodyPrevzatíe údajov
Plyny

Asistenčné plyny/Plyny pre tepelné delenie
Kyslík

Drážkovanie je spôsob odstraňovania materiálu v súvislosti so zváraním alebo zlievaním. Medzi metódou tepelného a mechanického drážkovania je rozdiel. Tepelné metódy sú vo všeobecnosti rýchlejšie ako mechanické metódy. Plameňové drážkovanie je založené na rovnakom princípe ako plameňové rezanie, t. j. materiál sa najskôr nahreje na zápalnú teplotu a potom ho spáli prúd kyslíka. Na drážkovanie sa vyžadujú rovnaké plyny ako na rezanie (kyslík a palivové plyny). Preferovaným palivovým plynom je acetylén.

Drážkovanie je spôsob odstraňovania materiálu v súvislosti so zváraním alebo zlievaním. Medzi metódou tepelného a mechanického drážkovania je rozdiel. Tepelné metódy sú vo všeobecnosti rýchlejšie ako mechanické metódy. Plameňové drážkovanie je založené na rovnakom princípe ako plameňové rezanie, t. j. materiál sa najskôr nahreje na zápalnú teplotu a potom ho spáli prúd kyslíka. Na drážkovanie sa vyžadujú rovnaké plyny ako na rezanie (kyslík a palivové plyny). Preferovaným palivovým plynom je acetylén.

Audítorské služby/detekcia netesností

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Školenie

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť