Air Products Home

Poľnohospodárske stroje

Laserové zváranie

Spoločnosť Air Products ponúka širokú škálu čistých plynov na laserové zváranie všetkých typov materiálu.

Na laserové zváranie je možné používať celý sortiment čistých základných plynov a plynových zmesí. Najlepším a najčastejšie používaným riešením sú však základné inertné plyny hélium (He) a argón (Ar).

Hélium má jedinečné vlastnosti, vďaka ktorým sa stáva preferovanou ochrannou atmosférou na vysokorýchlostné a vysokovýkonné laserové zváranie. Charakteristika hélia:

  • Vysoká tepelná vodivosť, výsledkom ktorej sú zvary so špičkovým prierezovým pomerom
  • Vysoký ionizačný potenciál, ktorého výsledkom je špičková stabilizácia plazmy a vysoké rýchlosti zvárania

Všetky ochranné atmosféry sú k dispozícii v praktických a nákladovo úsporných baleniach vrátane zväzkov tlakových fliaš a veľkoobjemových nádrží na zabezpečenie vysokého zváracieho výkonu alebo v prípade viacerých inštalácií laserových zváracích zariadení.

Plyny sú základnou zložkou každého laserového systému – bez ohľadu na to, či ide o tepelné delenie alebo zváranie, CO2 alebo YAG, prívod plynu s vysokou čistotou je základom získania maximálneho výkonu z investície do laserovej technológie.

K dispozícii je celý sortiment rezonátorových, pomocných a ochranných atmosfér v rôzne veľkých tlakových fľašiach, zväzkoch tlakových fliaš a nádržiach na kryogénny kvapalný produkt na zabezpečenie všetkých požiadaviek zákazníkov na zásobovanie.

Plyny do rezonátorov s vysokou čistotou pre lasery CO2, vysokokvalitné zariadenia na reguláciu plynov a špeciálne inštalácie plynov do rezonátorov od spoločnosti Air Products zabezpečia konzistentnú dodávku výkonu a predĺžia životnosť rezonátorov.

Ochranné plyny od spoločnosti Air Products sa bežne používajú vo viacerých procesoch zvárania (najmä zváranie MIG/MAG a TIG). Na zaistenie kvality procesu zvárania je nevyhnutné mať k dispozícii výber vhodných zváracích plynov. Zvárací plyn v prvom rade chráni zváraný kov pred okolitým vzduchom. Prispieva však aj k vyššej produktivite a k lepším mechanickým vlastnostiam zvaru. Zvárací plyn však plní aj iné úlohy.

Chráni zameriavaciu optiku pred výparmi a rozstrekovaním a v prípade laserov CO2 reguluje tvorbu plazmy. Účel použitia zváracieho plynu závisí od typu lasera, jeho výkonu, usporiadania dýz, zváraného materiálu, hrúbky obrábanej časti, mechanických požiadaviek na zvar a nákladov. Na zváracie plyny sa kladie dôraz v prípade laserového zvárania CO2, pretože lasery CO2 sú stále prevládajúcimi typmi laserov v strojárenskom priemysle (najmä v prípade vyšších výkonových rozsahov). Výber zváracieho plynu je mimoriadne dôležitý v prípade laserového zvárania CO2 (jeho dôležitosť je nižšia v prípade laserového zvárania Nd:YAG).

Ďalšie aplikácie

Kontaktné údaje

Názov produktuOpis/VýhodyPrevzatíe údajov
Plyny

Ochranné atmosféry
Argón

Argón je súčasťou sortimentu čistých elementárnych plynov a plynných zmesí, ktoré je možné používať na laserové zváranie. Argón je vhodný na laserové aplikácie s výkonom až 3 kW. Vlastnosti potlačenia plazmy, ktoré sú typické pre argón, je však možné upraviť primiešaním hélia, kyslíka alebo oxidu uhličitého. Najčastejšie používané plyny sú argón a hélium.

Argón je súčasťou sortimentu čistých elementárnych plynov a plynných zmesí, ktoré je možné používať na laserové zváranie. Argón je vhodný na laserové aplikácie s výkonom až 3 kW. Vlastnosti potlačenia plazmy, ktoré sú typické pre argón, je však možné upraviť primiešaním hélia, kyslíka alebo oxidu uhličitého. Najčastejšie používané plyny sú argón a hélium.

Ochranné atmosféry
Ochranné zmesi

Ochranné plyny od spoločnosti Air Products sa bežne používajú vo viacerých procesoch zvárania (najmä zváranie MIG/MAG a TIG). Na zaistenie kvality procesu zvárania je nevyhnutné mať k dispozícii výber vhodných zváracích plynov. Zvárací plyn nielen chráni kov pred okolitým vzduchom, ale aj prispieva k vyššej produktivite a k lepším mechanickým vlastnostiam zvaru. Zvárací plyn však plní aj iné úlohy. Chráni zameriavaciu optiku pred výparmi a rozstrekovaním a v prípade laserov CO2 reguluje tvorbu plazmy. Účel použitia zváracieho plynu závisí od typu lasera, jeho výkonu, usporiadania dýz, zváraného materiálu, hrúbky obrábanej časti, mechanických požiadaviek na zvar a nákladov. Na zváracie plyny sa kladie dôraz v prípade laserového zvárania CO2, pretože lasery CO2 sú stále prevládajúcimi typmi laserov v strojárenskom priemysle (najmä v prípade vyšších výkonových rozsahov). Výber zváracieho plynu je mimoriadne dôležitý v prípade laserového zvárania CO2 (jeho dôležitosť je nižšia v prípade laserového zvárania Nd:YAG).

Ochranné plyny od spoločnosti Air Products sa bežne používajú vo viacerých procesoch zvárania (najmä zváranie MIG/MAG a TIG). Na zaistenie kvality procesu zvárania je nevyhnutné mať k dispozícii výber vhodných zváracích plynov. Zvárací plyn nielen chráni kov pred okolitým vzduchom, ale aj prispieva k vyššej produktivite a k lepším mechanickým vlastnostiam zvaru. Zvárací plyn však plní aj iné úlohy. Chráni zameriavaciu optiku pred výparmi a rozstrekovaním a v prípade laserov CO2 reguluje tvorbu plazmy. Účel použitia zváracieho plynu závisí od typu lasera, jeho výkonu, usporiadania dýz, zváraného materiálu, hrúbky obrábanej časti, mechanických požiadaviek na zvar a nákladov. Na zváracie plyny sa kladie dôraz v prípade laserového zvárania CO2, pretože lasery CO2 sú stále prevládajúcimi typmi laserov v strojárenskom priemysle (najmä v prípade vyšších výkonových rozsahov). Výber zváracieho plynu je mimoriadne dôležitý v prípade laserového zvárania CO2 (jeho dôležitosť je nižšia v prípade laserového zvárania Nd:YAG).

Ochranné atmosféry
Oxid uhličitý

Oxid uhličitý a dusík sú reaktívne plyny, ktoré môžu vytvárať oxidy, karbidy alebo nitridy spolu so zváraným kovom. Mechanické vlastnosti zvaru sa preto môžu zhoršiť a v niektorých aplikáciách sa tak eliminuje možnosť použitia oxidu uhličitého a dusíka ako zváracích plynov. V niektorých prípadoch však možno tolerovať reaktívne zváracie plyny, pričom ich použitie môže byť dokonca výhodné. Napríklad v prípade niektorých typov nehrdzavejúcej ocele môže dusík zabezpečiť lepšiu odolnosť proti korózii a lepšiu mikroštruktúru zvarov.

Oxid uhličitý a dusík sú reaktívne plyny, ktoré môžu vytvárať oxidy, karbidy alebo nitridy spolu so zváraným kovom. Mechanické vlastnosti zvaru sa preto môžu zhoršiť a v niektorých aplikáciách sa tak eliminuje možnosť použitia oxidu uhličitého a dusíka ako zváracích plynov. V niektorých prípadoch však možno tolerovať reaktívne zváracie plyny, pričom ich použitie môže byť dokonca výhodné. Napríklad v prípade niektorých typov nehrdzavejúcej ocele môže dusík zabezpečiť lepšiu odolnosť proti korózii a lepšiu mikroštruktúru zvarov.

Plyny do rezonátorov
Hélium

Rezonátorové plyny pre lasery CO2 sa zvyčajne skladajú zo zmesi hélia, dusíka a oxidu uhličitého. Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré je vhodné pridávať hélium do laserovej plynovej zmesi:
1. Hélium pomáha odstraňovať molekuly CO2 z dolnej laserovej hladiny zrýchlením relaxačných prechodov.
2. Hélium má veľmi vysokú tepelnú vodivosť. Hélium pomáha odvádzať teplo z elektrických výbojov.
Hélium sa pridáva na dosiahnutie veľmi vysokého výkonu lasera.

Rezonátorové plyny pre lasery CO2 sa zvyčajne skladajú zo zmesi hélia, dusíka a oxidu uhličitého. Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré je vhodné pridávať hélium do laserovej plynovej zmesi:
1. Hélium pomáha odstraňovať molekuly CO2 z dolnej laserovej hladiny zrýchlením relaxačných prechodov.
2. Hélium má veľmi vysokú tepelnú vodivosť. Hélium pomáha odvádzať teplo z elektrických výbojov.
Hélium sa pridáva na dosiahnutie veľmi vysokého výkonu lasera.

Plyny do rezonátorov
Dusík

Rezonátorové plyny pre lasery CO2 sa zvyčajne skladajú zo zmesi hélia, dusíka a oxidu uhličitého. Elektrickým výbojom je veľmi jednoduché excitovať molekulu dusíka do prvej vibračnej hladiny, ktorá má takmer rovnakú energiu ako horná laserová hladina CO2. Vibračná energia sa jednoducho prenáša z N2 do CO2 prostredníctvom zrážky týchto dvoch molekúl. Celkovo je jednoduchšie excitovať hornú laserovú hladinu CO2 pomocou dusíka ako medziproduktu, ako používať výlučne CO2. Dusík sa pridáva na dosiahnutie veľmi vysokého výkonu lasera.

Rezonátorové plyny pre lasery CO2 sa zvyčajne skladajú zo zmesi hélia, dusíka a oxidu uhličitého. Elektrickým výbojom je veľmi jednoduché excitovať molekulu dusíka do prvej vibračnej hladiny, ktorá má takmer rovnakú energiu ako horná laserová hladina CO2. Vibračná energia sa jednoducho prenáša z N2 do CO2 prostredníctvom zrážky týchto dvoch molekúl. Celkovo je jednoduchšie excitovať hornú laserovú hladinu CO2 pomocou dusíka ako medziproduktu, ako používať výlučne CO2. Dusík sa pridáva na dosiahnutie veľmi vysokého výkonu lasera.

Plyny do rezonátorov
Oxid uhličitý

Rezonátorové plyny pre lasery CO2 sa zvyčajne skladajú zo zmesi hélia, dusíka a oxidu uhličitého. Oxid uhličitý (CO2) je plyn, ktorý je aktívny pri generovaní laserového lúča, t. j. infračerveného žiarenia. Žiarenie vzniká pri prechodoch medzi rôznymi vibračnými energetickými hladinami v molekule oxidu uhličitého. Týmto spôsobom možno spustiť laser CO2 iba pomocou oxidu uhličitého ako laserového plynu. Ak však chcete dosiahnuť veľmi vysoký výkon lasera (napríklad na laserové rezanie a zváranie), do laserového plynu treba pridať dusík a hélium.

Rezonátorové plyny pre lasery CO2 sa zvyčajne skladajú zo zmesi hélia, dusíka a oxidu uhličitého. Oxid uhličitý (CO2) je plyn, ktorý je aktívny pri generovaní laserového lúča, t. j. infračerveného žiarenia. Žiarenie vzniká pri prechodoch medzi rôznymi vibračnými energetickými hladinami v molekule oxidu uhličitého. Týmto spôsobom možno spustiť laser CO2 iba pomocou oxidu uhličitého ako laserového plynu. Ak však chcete dosiahnuť veľmi vysoký výkon lasera (napríklad na laserové rezanie a zváranie), do laserového plynu treba pridať dusík a hélium.

Plyny do rezonátorov
Zmesi špeciálnych plynov

Spoločnosť Air Products dodáva zmesi pripravené na mieru pre všetky značky laserových rezonátorov. Zloženie plynovej zmesi sa odlišuje v závislosti od typu lasera, výkonu a výrobcu. Plyny do laserového rezonátora sa spravidla dodávajú v osobitných plynových tlakových fľašiach, je však možné dodávku uskutočniť už s vopred namiešanou zmesou.

Spoločnosť Air Products dodáva zmesi pripravené na mieru pre všetky značky laserových rezonátorov. Zloženie plynovej zmesi sa odlišuje v závislosti od typu lasera, výkonu a výrobcu. Plyny do laserového rezonátora sa spravidla dodávajú v osobitných plynových tlakových fľašiach, je však možné dodávku uskutočniť už s vopred namiešanou zmesou.

Plyny UHP
Dusík BIP

Nečistoty v zmesiach laserových plynov môžu znižovať výkonnosť lasera CO2 znížením výstupného výkonu, narušením stability elektrického výboja alebo zvýšením spotreby laserového plynu. Kvalita laserových plynov je daná čistotou, ako aj tým, aké typy nečistôt laserové plyny obsahujú a aký je ich podiel. Na dosiahnutie dlhšej životnosti rezonátora a zrkadiel je preto vhodné používať tlakové fľaše BIP.

Nečistoty v zmesiach laserových plynov môžu znižovať výkonnosť lasera CO2 znížením výstupného výkonu, narušením stability elektrického výboja alebo zvýšením spotreby laserového plynu. Kvalita laserových plynov je daná čistotou, ako aj tým, aké typy nečistôt laserové plyny obsahujú a aký je ich podiel. Na dosiahnutie dlhšej životnosti rezonátora a zrkadiel je preto vhodné používať tlakové fľaše BIP.

Plyny UHP
Hélium BIP

Nečistoty v zmesiach laserových plynov môžu znižovať výkonnosť lasera CO2 znížením výstupného výkonu, narušením stability elektrického výboja alebo zvýšením spotreby laserového plynu. Kvalita laserových plynov je daná čistotou, ako aj tým, aké typy nečistôt laserové plyny obsahujú a aký je ich podiel. Na dosiahnutie dlhšej životnosti rezonátora a zrkadiel je preto vhodné používať tlakové fľaše BIP.

Nečistoty v zmesiach laserových plynov môžu znižovať výkonnosť lasera CO2 znížením výstupného výkonu, narušením stability elektrického výboja alebo zvýšením spotreby laserového plynu. Kvalita laserových plynov je daná čistotou, ako aj tým, aké typy nečistôt laserové plyny obsahujú a aký je ich podiel. Na dosiahnutie dlhšej životnosti rezonátora a zrkadiel je preto vhodné používať tlakové fľaše BIP.

Audítorské služby/detekcia netesností

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Školenie

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť