Air Products Home

Poľnohospodárske stroje

Plazmové rezanie

Plazmové rezanie je proces tavenia v porovnaní s rezaním plameňom, čo je proces spaľovania. Prúd plynu v plazme taví a vytláča materiál z výrezu. Počas tohto procesu horí medzi elektródou a obrábanou časťou elektrický oblúk. Hrot elektródy je umiestnený vo vode alebo plynovej dýze chladenej vzduchom v horáku. Plazmový plyn sa vedie cez dýzu. Oblúk a plazmový plyn nútene prechádzajú veľmi úzkym otvorom cez dýzu. Plyn sa zahreje a ionizuje. Vytvorený koncentrovaný prúd plazmy má teplotu až 30 000 °C a vysokú prietokovú rýchlosť. Keď sa prúd plazmy dotkne obrábanej časti, v dôsledku rekombinácie sa prenáša teplo (obnoví sa normálny stav plynu). Materiál sa roztaví a prúd plynu ho vytlačí z medzery. Jediným obmedzujúcim faktorom tohto plazmového procesu sú vysoké obstarávacie náklady. Dnešným trendom je používanie jednoduchších a lacnejších zariadení. Plazmové rezanie sa tak stáva realistickou alternatívou iných metód rezania. Výber plynu alebo plynov na rezanie plazmovým oblúkom je založené na faktoroch, akými sú napríklad požadovaná kvalita rezu, hrúbka rezaného kovu a náklady na plyn. Na rezanie tenkých kovov sa často používa prietok jedného plynu na zabezpečenie plazmového a oblúkového tienenia. Na rezanie hrubších kovov sa však používajú dva plyny. V prípade rezania jedným plynom môže byť plynom vzduch, dusík, dusík/vodík, kyslík alebo argón. V prípade rezania pomocou dvoch plynov to môže byť zmes dusíka, dusíka/vodíka, kyslíka, argónu alebo argónu/vodíka.

Používanie kyslíka veľmi vysokej čistoty od spoločnosti Air Products na plazmové rezanie ocele môže viesť k 15 % zvýšeniu rýchlosti rezania bez toho, aby ste museli meniť existujúce zariadenie.

Ďalšie aplikácie

Kontaktné údaje

Názov produktuOpis/VýhodyPrevzatíe údajov
Plyny

Asistenčné plyny/Plyny pre tepelné delenie
Vzduch

Plazmové rezanie je proces tavenia v porovnaní s rezaním plameňom, čo je proces spaľovania. Prúd plynu v plazme taví a vytláča materiál z výrezu. Na spustenie procesu a ionizáciu plynu je potrebné vytvoriť pilotný oblúk. Pilotný oblúk zahrieva plazmový plyn a ionizuje ho. Elektrický odpor hlavného oblúka je nižší ako odpor pilotného oblúka, hlavný oblúk sa preto zapáli a pilotný oblúk sa automaticky zahasí. Rezanie vzduchom bolo prvý raz zavedené na začiatku 60-tych rokov 20. storočia. Výsledkom tohto rezania je vyššia kvalita rezu nízko legovanej ocele. Vzduch bol vždy okamžite k dispozícii, bol lacný a dobre fungoval aj ako plazmový plyn, keďže obsahoval zmes približne 80 % dusíka a 20 % kyslíka. Kyslík vo vzduchu poskytoval prídavnú energiu prostredníctvom exotermickej reakcie s roztavenou oceľou. Táto dodatočná energia zvyšuje rýchlosti rezania približne o 25 % v porovnaní s plazmovým rezaním pomocou dusíka. Aj keď je tento proces možné použiť na rezanie nehrdzavejúcej ocele a hliníka, povrch rezov týchto materiálov bol príliš zoxidovaný a nevhodný pre ďalšie aplikácie bez následných úprav (napríklad brúsenie).

Plazmové rezanie je proces tavenia v porovnaní s rezaním plameňom, čo je proces spaľovania. Prúd plynu v plazme taví a vytláča materiál z výrezu. Na spustenie procesu a ionizáciu plynu je potrebné vytvoriť pilotný oblúk. Pilotný oblúk zahrieva plazmový plyn a ionizuje ho. Elektrický odpor hlavného oblúka je nižší ako odpor pilotného oblúka, hlavný oblúk sa preto zapáli a pilotný oblúk sa automaticky zahasí. Rezanie vzduchom bolo prvý raz zavedené na začiatku 60-tych rokov 20. storočia. Výsledkom tohto rezania je vyššia kvalita rezu nízko legovanej ocele. Vzduch bol vždy okamžite k dispozícii, bol lacný a dobre fungoval aj ako plazmový plyn, keďže obsahoval zmes približne 80 % dusíka a 20 % kyslíka. Kyslík vo vzduchu poskytoval prídavnú energiu prostredníctvom exotermickej reakcie s roztavenou oceľou. Táto dodatočná energia zvyšuje rýchlosti rezania približne o 25 % v porovnaní s plazmovým rezaním pomocou dusíka. Aj keď je tento proces možné použiť na rezanie nehrdzavejúcej ocele a hliníka, povrch rezov týchto materiálov bol príliš zoxidovaný a nevhodný pre ďalšie aplikácie bez následných úprav (napríklad brúsenie).

Dusík

Plazmové rezanie s čistým dusíkom je prísne „tepelný“ proces, ktorý sa spravidla používa v prípade neželezných materiálov. V prípade použitia uhlíkovej ocele a dusíka ako plazmového plynu prevláda väčší podiel trosky a bežne dochádza k nitridácii alebo stvrdnutiu okraja rezu.

Plazmové rezanie s čistým dusíkom je prísne „tepelný“ proces, ktorý sa spravidla používa v prípade neželezných materiálov. V prípade použitia uhlíkovej ocele a dusíka ako plazmového plynu prevláda väčší podiel trosky a bežne dochádza k nitridácii alebo stvrdnutiu okraja rezu.

Kyslík

Plazmové rezanie s kyslíkom sa používa na dosiahnutie vyšších rýchlostí rezania s nižšou spotrebou energie a rezaní uhlíkovej ocele. Tento postup ponúka lepšie metalurgické účinky na rezný okraj v porovnaní s dusíkom alebo čistým vzduchom.

Plazmové rezanie s kyslíkom sa používa na dosiahnutie vyšších rýchlostí rezania s nižšou spotrebou energie a rezaní uhlíkovej ocele. Tento postup ponúka lepšie metalurgické účinky na rezný okraj v porovnaní s dusíkom alebo čistým vzduchom.

Zmesi rezných plynov

V procesoch rezania pomocou plazmového oblúka možno použiť rôzne kombinácie plynov. Výhody sú rôzne v závislosti od rezaného materiálu, plazmy a ochranného plynu, ktorý používate. Zmesi argónu a vodíka zaisťujú vyššiu kvalitu rezu v prípade hrubšej nehrdzavejúcej ocele. Dusík, resp. argón a vodík zabezpečujú lepší metalurgický účinok aj v prípade nehrdzavejúcej ocele.

V procesoch rezania pomocou plazmového oblúka možno použiť rôzne kombinácie plynov. Výhody sú rôzne v závislosti od rezaného materiálu, plazmy a ochranného plynu, ktorý používate. Zmesi argónu a vodíka zaisťujú vyššiu kvalitu rezu v prípade hrubšej nehrdzavejúcej ocele. Dusík, resp. argón a vodík zabezpečujú lepší metalurgický účinok aj v prípade nehrdzavejúcej ocele.

Audítorské služby/detekcia netesností

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Školenie

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť