Air Products Home

Poľnohospodárske stroje

Tepelné striekanie

Spoločnosť Air Products ponúka rôzne technické služby, riešenia založené na využívaní plynu a široký sortiment technických plynov vrátane kyslíka, dusíka, vodíka, argónu, hélia a rôznych plynových zmesí pre maloobjemových a veľkoobjemových používateľov. Naši aplikační špecialisti budú s Vami spolupracovať, aby sa oboznámili s Vašimi procesmi tepelného striekania a odporučia Vám zlepšenia, ktoré vedú k optimalizácii využívania plynu a zvýšeniu kvality produktov. Naša nová technológia chladenia tepelného striekania na báze kvapalného dusíka vám pomôže zvýšiť produktivitu.

Ďalšie aplikácie

Kontaktné údaje

Názov produktuOpis/VýhodyPrevzatíe údajov
Plyny

Argón

Argón je kľúčový procesový plyn pre mnohé aplikácie tepelného striekania – najmä plazmové striekanie. Argón je úplne inertný a jednoducho sa ionizuje, preto sa môže používať ako primárny plazmový plyn alebo spolu s dusíkom ako sekundárny plyn na zvýšenie energie. Môže sa použiť aj ako nosný plyn pre prášky, a dosiahnuť tak absolútne inertné prostredie. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Argón je kľúčový procesový plyn pre mnohé aplikácie tepelného striekania – najmä plazmové striekanie. Argón je úplne inertný a jednoducho sa ionizuje, preto sa môže používať ako primárny plazmový plyn alebo spolu s dusíkom ako sekundárny plyn na zvýšenie energie. Môže sa použiť aj ako nosný plyn pre prášky, a dosiahnuť tak absolútne inertné prostredie. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Dusík

Dusík má rôzne možnosti využitia v procesoch tepelného striekania hlavne ako práškový nosný plyn vo vysokorýchlostných kyslíkovo-palivových aplikáciách (HVOF). Spoločnosť Air Products vyvinula technológiu chladenia kvapalným dusíkom pre tepelné striekanie. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Dusík má rôzne možnosti využitia v procesoch tepelného striekania hlavne ako práškový nosný plyn vo vysokorýchlostných kyslíkovo-palivových aplikáciách (HVOF). Spoločnosť Air Products vyvinula technológiu chladenia kvapalným dusíkom pre tepelné striekanie. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Hélium

Vďaka vyššiemu koeficientu tepelného prenosu a tepelnej vodivosti je možné použiť hélium na rôzne aplikácie v procesoch tepelného striekania, najmä ako sekundárny plyn s argónom v aplikáciách plazmového striekania. Hélium sa stáva stále dôležitejšie ako nosný plyn v aplikáciách studeného striekania, v ktorých je veľmi dôležitým atribútom rýchlosť častíc. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Vďaka vyššiemu koeficientu tepelného prenosu a tepelnej vodivosti je možné použiť hélium na rôzne aplikácie v procesoch tepelného striekania, najmä ako sekundárny plyn s argónom v aplikáciách plazmového striekania. Hélium sa stáva stále dôležitejšie ako nosný plyn v aplikáciách studeného striekania, v ktorých je veľmi dôležitým atribútom rýchlosť častíc. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Kyslík

Kyslík je možné použiť na zlepšenie spaľovania v operáciách vysokorýchlostného kyslíkovo-palivového (HVOF) a plameňového striekania. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Kyslík je možné použiť na zlepšenie spaľovania v operáciách vysokorýchlostného kyslíkovo-palivového (HVOF) a plameňového striekania. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Vodík

Vodík sa používa v kyslíkovo-palivových procesoch s vysokými rýchlosťami (HVOF) na generovanie veľkého tepla, nízkej oxidácie a vysokých rýchlostí častíc. Môže sa použiť aj ako procesový plyn v aplikáciách atmosférického plazmového striekania. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Vodík sa používa v kyslíkovo-palivových procesoch s vysokými rýchlosťami (HVOF) na generovanie veľkého tepla, nízkej oxidácie a vysokých rýchlostí častíc. Môže sa použiť aj ako procesový plyn v aplikáciách atmosférického plazmového striekania. Naši aplikační technici vám pomôžu vybrať dodávkový systém tak, aby spĺňal vaše požiadavky na tlak a objem.

Technológia chladenia tepelného striekania

Táto patentovaná technológia používa výpary kryogénneho dusíka ako chladivo na dosiahnutie vysokokvalitných tepelných nástrekov. Táto nová technológia dokáže účinne a rovnomerne chladiť nástreky monitorovaním teploty nástreku a zmenou intenzity chladenia tak, aby chladenie korešpondovalo s teplom vytváraným počas procesu striekania. Pomáha znižovať náklady elimináciou medzioperačných chladiacich prestávok, obmedzovať práškový a plynový odpad, zlepšovať kvalitu súčastí (chrániť vlastnosti substrátu, minimalizovať oxidáciu nástreku a obmedzovať zvyškové napätie) a zlepšiť využitie zariadenia a komory na tepelné striekanie.

Táto patentovaná technológia používa výpary kryogénneho dusíka ako chladivo na dosiahnutie vysokokvalitných tepelných nástrekov. Táto nová technológia dokáže účinne a rovnomerne chladiť nástreky monitorovaním teploty nástreku a zmenou intenzity chladenia tak, aby chladenie korešpondovalo s teplom vytváraným počas procesu striekania. Pomáha znižovať náklady elimináciou medzioperačných chladiacich prestávok, obmedzovať práškový a plynový odpad, zlepšovať kvalitu súčastí (chrániť vlastnosti substrátu, minimalizovať oxidáciu nástreku a obmedzovať zvyškové napätie) a zlepšiť využitie zariadenia a komory na tepelné striekanie.

Audítorské služby/detekcia netesností

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Školenie

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť