Trhy – výroba elektrickej energie

Vodík sa považuje za náhradu dnešných fosílnych palív, je výdatný, účinný a na rozdiel od iných alternatív ponúka potenciál ako obnoviteľná surovina. V dôsledku jeho používania nevznikajú žiadne emisie. Vodík možno používať ako energetický nosič na výrobu elektrickej energie prostredníctvom vodíkových palivových článkov a motorov so spaľovaním vodíka. Vo vodíkovom palivovom článku vodík reaguje s kyslíkom zo vzduchu a vytára sa elektrická energia. Palivový článok možno používať kontinuálne a generovať energiu dovtedy, kým nebude zabezpečený prívod vodíka. Jedinými vedľajšími produktmi sú teplo a voda. Mnohé palivové články používané v súčasnosti na distribuovanú výrobu energie vyžadujú integráciu s palivovým procesorom na vytváranie plynu bohatého na vodík z uhľovodíkových palív, ako sú napríklad zemný plyn alebo propán. Priamym používaním vodíka s vysokou čistotou v palivovom článku sa však môžu dosiahnuť viaceré výhody. Medzi aplikácie, ktoré sú vhodné na priame používanie vodíkového paliva, patria prenosné zariadenia, primárne napájanie, záložné napájanie, používanie špičkových plynov a stabilizácia siete.

Prenosné energetické zdroje

Spoločnosti vyvíjajú rôzne zariadenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, prenosné počítače a filmové fotoaparáty, ktoré využívajú kazety s vodíkovým palivom a palivové články ako náhradu za dnes používané batérie. Palivové články ponúkajú dlhší prevádzkový čas a vyšší výkon.

Skladovanie vodíka

Energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov (napríklad veterná alebo slnečná energia) nevyhovuje vždy požiadavkám na jej využitie. S cieľom maximalizovať jej využitie (najmä vo vzdialených oblastiach) možno energiu z obnoviteľných zdrojov využívať na generovanie vodíka, ktorý sa potom dá uskladniť.

Požiadavky na záložné alebo prémiové napájanie

Záložné napájanie a spoľahlivý zdroj neprerušiteľného napájania (UPS) sú mimoriadne dôležité vtedy, keď je nevyhnutné zachovať prevádzku podniku alebo zariadení bez prerušenia aj v prípade výpadku celej napájacej siete. Vďaka výrazne dlhšej životnosti môžu systémy palivových článkov nahradiť batériové systémy a poskytnúť primárne alebo záložné napájanie mnohých z uvedených aplikácií. Priame využívanie vodíka v palivových článkoch v týchto aplikáciách umožňuje okamžite využívať generovanú energiu. 

Stacionárne napájacie aplikácie

Palivové články menia chemickú energiu priamo na elektrickú energiu a ako vedľajšie produkty vznikajú iba teplo a voda. Správne navrhnuté palivové články preto môžu slúžiť ako zdroj napájania na komerčné účely a v prípade obytných domov môžu súčasne generovať teplo. Priame používanie vodíka v palivových článkoch môže takisto zvyšovať účinnosť systému palivových článkov.

Vodíková energetická stanica

Vodíková energetická stanica predstavuje technológiu, ktorej spoločnými produktmi sú energia, teplo a vodík. Tento typ systému sa často označuje ako CHHP (kombinované teplo, energia a vodík). Ako je znázornené na obrázku dole, takáto stanica využíva vysokoteplotný palivový článok na súčasné generovanie elektrickej energie, tepla a vodíka. Palivový článok môže využívať rôzne palivá bohaté na vodík, ako je napríklad bioplyn, zemný plyn, skládkový plyn a syntézny plyn. Očakáva sa, že produktom tejto technológie bude zdroj nákladovo úsporného a obnoviteľného vodíka.


Späť k palivovým článkom

Vyskytla sa chyba, opravte údaje v označených poliach.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

S čím vám môžeme pomôcť?

  1. Aký druh otázky?

Pokiaľ preferujete telefonický kontakt, možete nás kontaktovať na čísle 0800 100 700.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť