Air Products Home

Obrábanie kovov

Kyslíkovo-plameňové rezanie

Kyslíkovo-plameňové rezanie je najčastejšie používaným procesom na rezanie mäkkých ocelí a nízko legovaných ocelí. Tento proces pokrýva celý rozsah hrúbok od 1 mm do 2 500 mm (0,04 – 100 palcov), poskytuje špičkovú kvalitu rezu a nízke investičné náklady. Tento proces sa tiež dá jednoduchým spôsobom mechanizovať. Kyslíkovo-plameňové rezanie je proces spaľovania. Prúd kyslíka roztaví kov v úzkej drážke na vytvorenie rezu a odstráni produkty spaľovania (trosku) z drážky. Čistota rezacieho kyslíka je veľmi dôležitá z hľadiska rýchlosti rezania, ktorú je možné dosiahnuť. Čím je vyššia čistota, tým je rezanie rýchlejšie.

Ďalšie aplikácie

Kontaktné údaje

Názov produktuOpis/VýhodyPrevzatíe údajov
Plyny

Asistenčné plyny/Plyny pre tepelné delenie
Kyslík

V predhrievacom plameni horí palivový plyn spolu s kyslíkom a vytvára sa teplo. Plameň sa skladá z vonkajšej a vnútornej spaľovacej zóny. Hlavným účelom predhrievacieho plameňa vo väčšine procesov s použitím plameňa je dosiahnutie rýchleho lokálneho zahriatia. To kladie určité požiadavky na spaľovacie vlastnosti používaného plynu. Samotné rezanie sa nevykonáva predhrievacím plameňom, ale prúdom kyslíka. Prúd kyslíka oxiduje kov, vytvára sa teplo a vytláčajú sa produkty spaľovania (troska) z výrezu. Predhrievací plameň sa aplikuje na zahriatie kovu na zápalnú teplotu, udržanie procesu rezania a podporu rezacieho kyslíkového prúdu.

V predhrievacom plameni horí palivový plyn spolu s kyslíkom a vytvára sa teplo. Plameň sa skladá z vonkajšej a vnútornej spaľovacej zóny. Hlavným účelom predhrievacieho plameňa vo väčšine procesov s použitím plameňa je dosiahnutie rýchleho lokálneho zahriatia. To kladie určité požiadavky na spaľovacie vlastnosti používaného plynu. Samotné rezanie sa nevykonáva predhrievacím plameňom, ale prúdom kyslíka. Prúd kyslíka oxiduje kov, vytvára sa teplo a vytláčajú sa produkty spaľovania (troska) z výrezu. Predhrievací plameň sa aplikuje na zahriatie kovu na zápalnú teplotu, udržanie procesu rezania a podporu rezacieho kyslíkového prúdu.

Horľavé plyny
Acetylén

Spomedzi všetkých technických plynov vytvára acetylén najvyššiu spalnú teplotu a najkoncentrovanejší primárny plameň. Má pomerne nízku výhrevnosť, ale časť emitovaná primárnym plameňom je veľmi vysoká (približne 30 %), vďaka čomu sa acetylén stáva rezacím plynom, ktorý produkuje najviac tepla v primárnom plameni.

Spomedzi všetkých technických plynov vytvára acetylén najvyššiu spalnú teplotu a najkoncentrovanejší primárny plameň. Má pomerne nízku výhrevnosť, ale časť emitovaná primárnym plameňom je veľmi vysoká (približne 30 %), vďaka čomu sa acetylén stáva rezacím plynom, ktorý produkuje najviac tepla v primárnom plameni.

EtylénPropán

Propán má vyššiu výhrevnosť na kilogram plynu ako acetylén, ale vytvára menší podiel tepla v primárnom plameni. Teplota plameňa je nižšia a spotreba kyslíka je približne 4-krát vyššia ako v prípade acetylénu.

Propán má vyššiu výhrevnosť na kilogram plynu ako acetylén, ale vytvára menší podiel tepla v primárnom plameni. Teplota plameňa je nižšia a spotreba kyslíka je približne 4-krát vyššia ako v prípade acetylénu.

Propylén

Vlastnosti propénu (propylénu) sú podobné ako vlastnosti propánu. Výhrevnosť obidvoch plynov je približne rovnaká. Propén však produkuje väčší podiel tepla v primárnom plameni, čo znamená, že propén vytvára horúcejší a účinnejší plameň než propán.

Vlastnosti propénu (propylénu) sú podobné ako vlastnosti propánu. Výhrevnosť obidvoch plynov je približne rovnaká. Propén však produkuje väčší podiel tepla v primárnom plameni, čo znamená, že propén vytvára horúcejší a účinnejší plameň než propán.

Vodík

Vodík je veľmi horľavý plyn a horí neviditeľným plameňom. Vodík je za prítomnosti vzduchu a kyslíka výbušný pri rôznych koncentráciách. Zmes dvoch dielov vodíka a jedného dielu kyslíka sa nazýva kyslíkovodík alebo výbušný vzduch. Vodík možno používať aj ako palivový plyn (napríklad na plynové rezanie).

Vodík je veľmi horľavý plyn a horí neviditeľným plameňom. Vodík je za prítomnosti vzduchu a kyslíka výbušný pri rôznych koncentráciách. Zmes dvoch dielov vodíka a jedného dielu kyslíka sa nazýva kyslíkovodík alebo výbušný vzduch. Vodík možno používať aj ako palivový plyn (napríklad na plynové rezanie).

Zemný plyn (metán)

Zemný plyn sa primárne skladá z metánu. Jeho zloženie, a teda aj vlastnosti pri spaľovaní sa líšia v závislosti od jeho ložiska. Zemný plyn sa používa najmä na vykurovanie, možno ho však použiť napríklad aj na rezanie, ak je v stredisku už nainštalovaný prívod. Výhrevnosť metánu je nízka a v primárnom plameni vzniká len veľmi malá časť tepla.

Zemný plyn sa primárne skladá z metánu. Jeho zloženie, a teda aj vlastnosti pri spaľovaní sa líšia v závislosti od jeho ložiska. Zemný plyn sa používa najmä na vykurovanie, možno ho však použiť napríklad aj na rezanie, ak je v stredisku už nainštalovaný prívod. Výhrevnosť metánu je nízka a v primárnom plameni vzniká len veľmi malá časť tepla.

Zmesi palivových plynov

Existuje množstvo patentovaných zmesí palivových plynov, v ktorých je aktívnou látkou metylacetylén alebo propadién. Obidva tieto plyny sú energeticky mimoriadne výdatné, sú však výbušné. Z tohto dôvodu sa k nim pridávajú stabilizátory (propán, propén (propylén) a bután). Zmiešané plyny obsahujúce metylacetylén alebo propadién sú palivové plyny, ktoré (okrem acetylénu) produkujú plameň s najvyššou teplotou.

Existuje množstvo patentovaných zmesí palivových plynov, v ktorých je aktívnou látkou metylacetylén alebo propadién. Obidva tieto plyny sú energeticky mimoriadne výdatné, sú však výbušné. Z tohto dôvodu sa k nim pridávajú stabilizátory (propán, propén (propylén) a bután). Zmiešané plyny obsahujúce metylacetylén alebo propadién sú palivové plyny, ktoré (okrem acetylénu) produkujú plameň s najvyššou teplotou.

Služby a riešenia

Audítorské služby/detekcia netesností

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Školenie

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť