Air Products Home

Obrábanie kovov

Zváranie plazmovým oblúkom

Zváranie plazmovým oblúkom (PAW) je proces oblúkového zvárania podobný zváraniu pomocou volfrámového plynového oblúka (GTAW) alebo zváraniu TIG. Medzi elektródou (ktorá je obyčajne, nie však vždy, vyrobená zo spekaného volfrámu) a obrábanou časťou sa vytvorí elektrický oblúk. Kľúčový rozdiel v porovnaní so zváraním GTAW je ten, že pri zváraní PAW je po umiestnení elektródy do tela horáka možné oddeliť plazmový oblúk od ochranného plynu. Plazma potom nútene prechádza cez medenú dýzu s malým otvorom, ktorý obmedzuje oblúk, plazma začne pretekať otvorom vysokými rýchlosťami (blížiacimi sa rýchlosti zvuku) a teplota vzrastie až na 30 000 °C. Zváranie plazmovým oblúkom má výhody v porovnaní s procesom TIG.

Ochranné plyny od spoločnosti Air Products sa bežne používajú vo viacerých procesoch zvárania (najmä zváranie MIG/MAG a TIG). Ochranné plyny chránia zváranú oblasť pred atmosférickými plynmi, napríklad pred kyslíkom, dusíkom, oxidom uhličitým a vodnými parami. V závislosti od zváraných materiálov môžu tieto atmosférické plyny znižovať kvalitu zvaru alebo spôsobovať problémy pri zváraní.

Ďalšie aplikácie

Kontaktné údaje

Názov produktuOpis/VýhodyPrevzatíe údajov
Plyny

Ochranné atmosféry
Argón

Primárnou funkciou ochrannej atmosféry pri zváraní oblúkom s ochrannou atmosférou spočíva v ochrane roztaveného kovu pred škodlivými vplyvmi okolitého vzduchu a zabezpečenie vhodných podmienok na použitie plameňa. Ak sa dostane vzduch do kontaktu s roztaveným alebo zahriatym kovom, kyslík vo vzduchu oxiduje kov, dusík môže spôsobiť pórovitosť alebo krehkosť zváraného kovu a pórovitosť môže spôsobovať aj vlhkosť zo vzduchu. Argón (Ar) je inertný plyn. To znamená, že nepôsobí oxidačne a nemá žiadny vplyv na chemické zloženie zvarového kovu. Argón je hlavnou zložkou väčšiny ochranných atmosfér používaných pri zváraní metódami GMA a GTA a plazmovom zváraní.

Primárnou funkciou ochrannej atmosféry pri zváraní oblúkom s ochrannou atmosférou spočíva v ochrane roztaveného kovu pred škodlivými vplyvmi okolitého vzduchu a zabezpečenie vhodných podmienok na použitie plameňa. Ak sa dostane vzduch do kontaktu s roztaveným alebo zahriatym kovom, kyslík vo vzduchu oxiduje kov, dusík môže spôsobiť pórovitosť alebo krehkosť zváraného kovu a pórovitosť môže spôsobovať aj vlhkosť zo vzduchu. Argón (Ar) je inertný plyn. To znamená, že nepôsobí oxidačne a nemá žiadny vplyv na chemické zloženie zvarového kovu. Argón je hlavnou zložkou väčšiny ochranných atmosfér používaných pri zváraní metódami GMA a GTA a plazmovom zváraní.

Hélium

Hélium (He) je podobne ako argón inertný plyn. Hélium sa používa spolu s argónom alebo niekoľkými percentami CO2 alebo O2 na zváranie metódou GMA nehrdzavejúcej ocele. Hélium v čistom stave alebo zmiešané s argónom sa používa ako ochranný plyn na zváranie metódami GTA a MIG. Hélium ponúka v porovnaní s argónom lepšiu penetráciu do bočných stien a vyššie rýchlosti zvárania tým, že generuje oblúk s vyšším podielom energie. Hélium má niekoľko jedinečných charakteristík, ktoré ho robia výhodnejším pre aplikácie zvárania. Jeho vysoký ionizačný potenciál, vysoká tepelná vodivosť a inertnosť ponúka výhody, napríklad vyššiu rýchlosť posuvu drôtu a lepšiu kvalitu zvarov, ktoré je možné premeniť na vyššiu produktivitu a nižšie náklady na pracovnú silu.

Hélium (He) je podobne ako argón inertný plyn. Hélium sa používa spolu s argónom alebo niekoľkými percentami CO2 alebo O2 na zváranie metódou GMA nehrdzavejúcej ocele. Hélium v čistom stave alebo zmiešané s argónom sa používa ako ochranný plyn na zváranie metódami GTA a MIG. Hélium ponúka v porovnaní s argónom lepšiu penetráciu do bočných stien a vyššie rýchlosti zvárania tým, že generuje oblúk s vyšším podielom energie. Hélium má niekoľko jedinečných charakteristík, ktoré ho robia výhodnejším pre aplikácie zvárania. Jeho vysoký ionizačný potenciál, vysoká tepelná vodivosť a inertnosť ponúka výhody, napríklad vyššiu rýchlosť posuvu drôtu a lepšiu kvalitu zvarov, ktoré je možné premeniť na vyššiu produktivitu a nižšie náklady na pracovnú silu.

Ochranné zmesi

Ochranné plyny od spoločnosti Air Products sa bežne používajú vo viacerých procesoch zvárania (najmä zváranie MIG/MAG a TIG). Ochranné plyny chránia zváranú oblasť pred atmosférickými plynmi, napríklad pred kyslíkom, dusíkom, oxidom uhličitým a vodnými parami. V závislosti od zváraných materiálov môžu tieto atmosférické plyny znižovať kvalitu zvaru alebo spôsobovať problémy pri zváraní.

Ochranné plyny od spoločnosti Air Products sa bežne používajú vo viacerých procesoch zvárania (najmä zváranie MIG/MAG a TIG). Ochranné plyny chránia zváranú oblasť pred atmosférickými plynmi, napríklad pred kyslíkom, dusíkom, oxidom uhličitým a vodnými parami. V závislosti od zváraných materiálov môžu tieto atmosférické plyny znižovať kvalitu zvaru alebo spôsobovať problémy pri zváraní.

Služby a riešenia

Audítorské služby/detekcia netesností

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Naši aplikační technici budú s vami spolupracovať na analýze a oboznámení sa s celým procesom. Na základe výsledkov analýzy a vašich potrieb vám môžu odporučiť riešenia na zlepšenie procesov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vašich výrobkov, a optimalizovať využitie plynu. Služby spoločnosti Air Products zahŕňajú kontrolu únikov plynu, profiláciu pece, analytickú kalibráciu, riešenie problémov spojené s analýzou zloženia plynu a celkové hodnotenie procesu.

Školenie

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

Školenie môže zahŕňať bezpečnosť plynových atmosfér, vlastnosti plynu, aplikácie spracovania kovov, pokyny NFPA 86, požiadavky na potrubia a ovládací panel prietoku, ako aj na riešenie problémov týkajúcich sa atmosfér. Tieto informácie vám môžu pomôcť udržať bezpečnosť vašej prevádzky a zamedziť nehodám.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť