Analytické plyny

Špeciálne plyny vyžadované analytikmi sú plyny s veľmi nízkym podielom kritických nečistôt. Plyny s veľmi vysokou čistotou Experis® od spoločnosti Air Products sú vyvinuté tak, aby každý analytik, ktorý ich používa, dosiahol konzistentnejšie a presnejšie analýzy. Jedinečná technológia BIP® od spoločnosti Air Products zaručuje najvyššiu úroveň čistoty plynov, následnú presnosť výsledkov a celkovú voľnosť, vďaka ktorej sa môžete úplne koncentrovať na svoje obchodné činnosti.

Kontaktné údaje

 • Air Products Slovakia
  0800 100 700
  Pribinova 4
  811 09  Bratislava

  IČO: 35 755 326
  IČ DPH: SK2020254005
Názov produktuOpis/VýhodyPrevzatíe údajov

Acetylén Premier/Premium

Acetylén Premier/Premium, ktorý sa používa ako palivový plyn, obsahuje nízky podiel PH3 a H2S na zaistenie čistejšieho plameňa, nižšej interferencie a lepších analytických výsledkov.

Acetylén Premier/Premium, ktorý sa používa ako palivový plyn, obsahuje nízky podiel PH3 a H2S na zaistenie čistejšieho plameňa, nižšej interferencie a lepších analytických výsledkov.

Argón Premier/Premium

Argón je pre svoje inertné vlastnosti cenený v plynnom aj skvapalnenom stave. Argón Premier je vynikajúci plyn na aplikácie typu ICP.

Argón je pre svoje inertné vlastnosti cenený v plynnom aj skvapalnenom stave. Argón Premier je vynikajúci plyn na aplikácie typu ICP.

Dusík Premier/Premium alebo CryoEase® N2

Ak používate dusík na doplnkovú nebulizáciu striekania s vysokým prietokom v LCMS, ideálny je dusík Premier. Pre veľkoodberateľov vyžadujúcich kontinuálne dodávky predstavuje služba CryoEase® ideálny režim dodávok.

Ak používate dusík na doplnkovú nebulizáciu striekania s vysokým prietokom v LCMS, ideálny je dusík Premier. Pre veľkoodberateľov vyžadujúcich kontinuálne dodávky predstavuje služba CryoEase® ideálny režim dodávok.

Kvapalný oxid uhličitý Premier

Kvapalný oxid uhličitý Premier sa používa na rýchle schladenie prvého stĺpca GC a predstavuje ideálne riešenie tejto aplikácie.

Kvapalný oxid uhličitý Premier sa používa na rýchle schladenie prvého stĺpca GC a predstavuje ideálne riešenie tejto aplikácie.

Kvapalný oxid uhličitý UltraPure

Kvapalný oxid uhličitý UltraPure s nízkym podielom nečistôt je ideálny na superkritickú kvapalinovú chromatografiu.

Kvapalný oxid uhličitý UltraPure s nízkym podielom nečistôt je ideálny na superkritickú kvapalinovú chromatografiu.

Kyslík UltraPure

Kyslík UltraPure vďaka nízkemu podielu nečistôt predstavuje dokonalý reagenčný plyn na zvýšenie citlivosti detektora AED.

Kyslík UltraPure vďaka nízkemu podielu nečistôt predstavuje dokonalý reagenčný plyn na zvýšenie citlivosti detektora AED.

Oxid dusný – technický

Oxid dusný, ktorý sa používa ako oxidačné činidlo, obsahuje nízky podiel vody, uhľovodíkov CO a CO2 na zabezpečenie čistejšieho plameňa, nižšej interferencie a lepších analytických výsledkov.

Oxid dusný, ktorý sa používa ako oxidačné činidlo, obsahuje nízky podiel vody, uhľovodíkov CO a CO2 na zabezpečenie čistejšieho plameňa, nižšej interferencie a lepších analytických výsledkov.

Plyn Zero Air

Plyn Zero Air s veľmi nízkym podielom uhľovodíkových nečistôt je vynikajúci na použitie ako detekčný plyn v detektoroch GC-FID na obmedzenie šumu základnej línie a zabezpečenie požadovanej citlivosti detektora.

Plyn Zero Air s veľmi nízkym podielom uhľovodíkových nečistôt je vynikajúci na použitie ako detekčný plyn v detektoroch GC-FID na obmedzenie šumu základnej línie a zabezpečenie požadovanej citlivosti detektora.

Plynné hélium – Premier/Premium

Vďaka nízkemu podielu nečistôt N2 je plynné hélium radu Premier ideálny referenčný plyn v analyzátoroch elementárneho zloženia.

Vďaka nízkemu podielu nečistôt N2 je plynné hélium radu Premier ideálny referenčný plyn v analyzátoroch elementárneho zloženia.

Plynné hélium BIP®

Hélium dodávané prostredníctvom našej patentovanej technológie BIP® obsahuje veľmi nízky podiel kyslíka, uhľovodíkov a vody, vďaka čomu sa stáva ideálnym nosným a doplnkovým plynom pri mnohých laboratórnych aplikáciách, keďže minimalizuje úniky zo stĺpca a základný šum na dosiahnutie presnejších analýz.

Hélium dodávané prostredníctvom našej patentovanej technológie BIP® obsahuje veľmi nízky podiel kyslíka, uhľovodíkov a vody, vďaka čomu sa stáva ideálnym nosným a doplnkovým plynom pri mnohých laboratórnych aplikáciách, keďže minimalizuje úniky zo stĺpca a základný šum na dosiahnutie presnejších analýz.

Plynné hélium BIP® PLUS

Vzhľadom na citlivosť detektora AED odporúčajú výrobcovia minimálnu úroveň čistoty 6,0, čím sa plynné hélium BIP® PLUS stáva ideálnym nosným plynom, na dosiahnutie presných a správnych analýz.

Vzhľadom na citlivosť detektora AED odporúčajú výrobcovia minimálnu úroveň čistoty 6,0, čím sa plynné hélium BIP® PLUS stáva ideálnym nosným plynom, na dosiahnutie presných a správnych analýz.

Plynné hélium BIP® ECD

V dôsledku citlivosti detektora ECD na halokarbóny je plynné hélium BIP® ECD s veľmi nízkym podielom halokarbónov dokonalým nosným plynom na zaistenie presných analýz.

V dôsledku citlivosti detektora ECD na halokarbóny je plynné hélium BIP® ECD s veľmi nízkym podielom halokarbónov dokonalým nosným plynom na zaistenie presných analýz.

Plynný argón BIP®

Plynný argón BIP® alebo BIP® PLUS s veľmi nízkym podielom kyslíkových, vodných a uhľovodíkových nečistôt je ideálnym plynom pri mnohých procesoch na zabezpečenie správnosti analýz pri nízkych koncentráciách.

Plynný argón BIP® alebo BIP® PLUS s veľmi nízkym podielom kyslíkových, vodných a uhľovodíkových nečistôt je ideálnym plynom pri mnohých procesoch na zabezpečenie správnosti analýz pri nízkych koncentráciách.

Plynný dusík BIP®

Dusík dodávaný prostredníctvom našej patentovanej technológie BIP® obsahuje veľmi nízky podiel kyslíka a vody, vďaka čomu sa stáva ideálnym nosným a doplnkovým plynom pri mnohých veľmi citlivých laboratórnych aplikáciách, keďže minimalizáciou nežiaduceho rozptylu v kolóne a základného šumu zabezpečuje dosiahnutie presnejších analýz. Ak vykonávate analýzy s presnosťou menej ako 1 ppm, použite produkt triedy BIP® PLUS.

Dusík dodávaný prostredníctvom našej patentovanej technológie BIP® obsahuje veľmi nízky podiel kyslíka a vody, vďaka čomu sa stáva ideálnym nosným a doplnkovým plynom pri mnohých veľmi citlivých laboratórnych aplikáciách, keďže minimalizáciou nežiaduceho rozptylu v kolóne a základného šumu zabezpečuje dosiahnutie presnejších analýz. Ak vykonávate analýzy s presnosťou menej ako 1 ppm, použite produkt triedy BIP® PLUS.

Plynný dusík BIP® ECD

Vzhľadom na citlivosť detektora ECD na halokarbóny je plynný dusík BIP® ECD s veľmi nízkym podielom halokarbónov dokonalým nosným a pomocným plynom na zaručenie presných analýz.

Vzhľadom na citlivosť detektora ECD na halokarbóny je plynný dusík BIP® ECD s veľmi nízkym podielom halokarbónov dokonalým nosným a pomocným plynom na zaručenie presných analýz.

Plynný dusík BIP® PLUS

Keď analyzujete množstvo špičiek a nízke koncentrácie, plynný dusík BIP® PLUS s veľmi nízkym podielom kyslíkových, uhľovodíkových a vodných nečistôt je ideálnym nosným a asistenčným plynom na dosiahnutie presných výsledkov analýz. Pre veľkoodberateľov je ideálnym režimom dodávky služby CroyEase®.

Keď analyzujete množstvo špičiek a nízke koncentrácie, plynný dusík BIP® PLUS s veľmi nízkym podielom kyslíkových, uhľovodíkových a vodných nečistôt je ideálnym nosným a asistenčným plynom na dosiahnutie presných výsledkov analýz. Pre veľkoodberateľov je ideálnym režimom dodávky služby CroyEase®.

Plynný dusík radu Premier/Premium

Plynný dusík radu Premier/Premium je ideálny plyn na použitie vo forme chladiaceho plynu pre ICP.

Plynný dusík radu Premier/Premium je ideálny plyn na použitie vo forme chladiaceho plynu pre ICP.

Plynný vodík BIP®

Vodík dodávaný prostredníctvom našej patentovanej technológie BIP® obsahuje veľmi nízke podiely kyslíka, vody a uhľovodíkov. Vodík sa tak stáva ideálnym nosičom a doplnkovým aj detekčným plynom na plynovú chromatografiu, keďže minimalizuje úniky zo stĺpca a základný šum na získanie presnejších analýz.

Vodík dodávaný prostredníctvom našej patentovanej technológie BIP® obsahuje veľmi nízke podiely kyslíka, vody a uhľovodíkov. Vodík sa tak stáva ideálnym nosičom a doplnkovým aj detekčným plynom na plynovú chromatografiu, keďže minimalizuje úniky zo stĺpca a základný šum na získanie presnejších analýz.

Plynný vodík BIP® PLUS

Pri analýze mnohých špičiek pri nízkych koncentráciách je plynný vodík BIP® PLUS s veľmi nízkym podielom kyslíkových, uhľovodíkových a vodných nečistôt ideálnym nosným plynom na dosiahnutie presných analýz.

Pri analýze mnohých špičiek pri nízkych koncentráciách je plynný vodík BIP® PLUS s veľmi nízkym podielom kyslíkových, uhľovodíkových a vodných nečistôt ideálnym nosným plynom na dosiahnutie presných analýz.

Procesné zmesi

Široký sortiment našich procesných zmesí Experis® na kultivačný rast zahŕňa 5 alebo 10 % CO2 v N2, 10 % CO2 a O2 v N2 a 10 % O2 v N2. Tieto zmesi možno dodávať v tlakových fľašiach rôznych veľkostí.

Široký sortiment našich procesných zmesí Experis® na kultivačný rast zahŕňa 5 alebo 10 % CO2 v N2, 10 % CO2 a O2 v N2 a 10 % O2 v N2. Tieto zmesi možno dodávať v tlakových fľašiach rôznych veľkostí.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť