Typické veľkoobjemové systémy na skladovanie kvapalných produktov

Skvapalnený kyslík, dusík, argón a oxid uhličitý sa vo vašom stredisku skladujú pri veľmi nízkej teplote. Keď sa vyžaduje plyn, kvapalina sa odparí a plyn sa dodáva do procesu. V kryogénnych aplikáciách (napríklad mrazenie potravín vyžadujúce dodávku kvapaliny s nízkou teplotou) sa kvapalina dodáva do procesu zo skladovacej nádrže prostredníctvom izolovaného vedenia.

Typická inštalácia spravidla pozostáva z nádrže, výparníka a ovládacích prvkov. Systémy sa vyberajú podľa objemu, požadovaného tlaku, stupňa čistoty, prietokovej rýchlosti a systému prevádzky.

 Typický systém na skladovanie kvapalného argónu, dusíka a kyslíka

Typický systém na skladovanie kvapalného argónu, dusíka a kyslíka.

Nádrže
Skladovacie nádrže, ktoré sa vo všeobecnosti používajú na skvapalnený argón, dusík a kyslík, majú objem 1 892, 5 676, 11 353, 22 706, 34 058 a 41 627 l. Nádrže na skladovanie kvapalného vodíka majú nominálny objem 1 892, 17 029, 34 058 a 76 686 l.

Rez typickou skladovacou nádržou

Rez typickou nádržou.

Výparník okolitého vzduchu
Niekedy sa používajú prúdové alebo elektrické výparníky, najčastejšie používané výparníky získavajú teplo z okolitého vzduchu. Tieto výparníky „okolitého vzduchu“ sa dodávajú ako polia s vedeniami s mnohými rebrami a poskytujú vyparovací výkon až 1 133 m³/h/pole. Na zvýšenie vyparovacieho výkonu sa pridávajú ďalšie jednotky.

Ovládacie rozvody
Ovládacie rozvody slúžia na ovládanie tlaku do spojovacieho potrubia a na ochranu vedenia pred nadmerne studeným plynom alebo možným prenosom kvapaliny. Rozvod sa skladá z ventila na reguláciu teploty a ventila na reguláciu tlaku. Súčasťou sú aj nevyhnutné blokovacie a premosťovacie ventily, ako aj indikátor tlaku a jednosmerný ventil. K dispozícii sú dve základné jednotky – jedna s výkonom približne 651 m³/h a druhá s výkonom približne 1 217 m³/h.

 Typický ovládací rozvod

Typický ovládací rozvod.

*Nezabudnite, že systém na skladovanie kvapalných produktov používaný vo vašej oblasti sa môže odlišovať. Overte túto skutočnosť v našom miestnom zastúpení.

Vyskytla sa chyba, opravte údaje v označených poliach.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

S čím vám môžeme pomôcť?

  1. Aký druh otázky?

Pokiaľ preferujete telefonický kontakt, možete nás kontaktovať na čísle 0800 100 700.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť