BIP® technology

Eliminácia údržby prečisťovačov

S plynmi BIP® môžete kompletne eliminovať zavedenú sústavu prečisťovačov a ich údržbu. Naše plyny sú na výstupnom ventile minimálne rovnako ťčisté ako plyn opúšťajúci tie najkvalitnejšie a najdôkladnejšie udržiavané radové prečisťovače. O čistotu plynu sa staráme my; vám stačí zabezpečiť integritu jednoduchých rozvodov od tlakovej fľaše k zadnej časti prístroja. S tlakovými fľašami BIP® je možné používať aj viacprístrojové plynové rozvody, vďaka čomu je možné uspokojiť všetky požiadavky bez použitia sústavy prečisťovačov.

Možno si spočiatku nebudete vedieť predstaviť používanie plynovej fľaše bez sústavy prečisťovacích prvkov. Pre mnohých používateľov chromatografie ide o radikálnu zmenu koncepcie, ku ktorej sa nie je ľahké odhodlať. Kým sa definitívne nestotožníte s touto myšlienkou, odporúčame vám vykonať ešte raz pravidelnú preventívnu údržbu vašich prečisťovačov. Monitorujte ich pri používaní produktov BIP®. Po roku si sami položíte otázku, načo ich ďalej používate. Väčšina používateľov chromatografie využívajúcich produkty BIP® dosahuje po odstránení prečisťovačov ešte lepšie analytické výsledky – plyny BIP® sú natoľko čisté, že väčšina prečisťovačov v skutočnosti len zavádza kontaminanty späť do prúdiaceho plynu.

Ak vyžadujete dodatočnú ochranu, ktorú poskytujú, ponechajte si ich. Nikdy viac ich už však nebudete musieť vymieňať! Vypočítali sme počet tlakových fliaš s héliom, ktoré by boli potrebné na vyčerpanie piatich rôznych komerčných kyslíkových prečisťovačov kyslíka, s použitím tlakových fliaš BIP®, ako aj štyroch jednotiek hélia značky Air Products štandardnej akosti. Nižšie uvádzané výsledky dokazujú, že životnosť prečisťovačov sa dá s tlakovými fľašami BIP® predĺžiť minimálne 100-násobne.

"Operátori GC často venujú minimálnu pozornosť prečisťovačom. Je ťažké skontrolovať, či ešte riadne fungujú, pričom sa len zriedkavo podrobujú údržbe za účelom zaistenia náležitých vlastností. Plyny využívajúce technológiu BIP® znižujú nároky na údržbu v laboratóriu GC."

— Dr. Frank David, Research Institute for Chromatography
(Výskumný inštitút pre chromatografiu)

Od zložitých potrubných vedení bez technológie BIP® (hore) k jednoduchým potrubným rozvodom s touto technológiou (dole):

Bez vstavaného prečisťovača

With Built-In-Purifier

Reakcie našich zákazníkov

"Prechod na technológiu tlakových fliaš BIP® je jednoduchý, pretože nie sú potrebné žiadne úpravy aktuálne používaného systému."

Dr. Frank David. Manažér výskumu a vývoja, Research Institute for Chromatography (Výskumný inštitút pre chromatografiu), Belgicko 

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →