BIP® technology

Hlavné aplikácie

Technológia BIP® je vhodná na akékoľvek použitie, v ktorom sa vyžadujú mimoriadne nízke úrovne kritických nečistôt, ako je vlhkosť, kyslík a všeobecné uhľovodíky.

Medzi príklady takýchto aplikácií patria:

 • atómová absorpčná (Arc/Spark) spektroskopia,
 • high-tech zváranie (vrátane orbitálneho zvárania),
 • elektronické aplikácie,
 • vývoj vodíkových palivových článkov,
 • laboratórne hermetické boxy,
 • GC prenosové a detekčné plyny: hélium, vodík a dusík,
 • ICP-MS: argón,
 • pokrývanie a preplachovanie,
 • nulové plyny pre kontinuálne monitory,
 • high-tech výroba v sterilných miestnostiach,
 • laserové zmiešavače,
 • rôzne aplikácie vyžadujúce nízku a stálu hladinu zlúčenín H2O, O2 a THC.

 

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →