BIP® technology

Dokonalý výkon v moderných technologických a všetkých analytických aplikáciách

Špecializované analytické a priemyselné aplikácie vyžadujú počas používania zabezpečenie čistoty. Plyny BIP® zaručujú najvyššiu úroveň čistoty. Ultranízky podiel nečistôt zabezpečuje presnosť výsledkov, a tak sa môžete s pokojnou mysľou sústrediť na prácu.

Technológia BIP® poskytuje bezchybné analýzy pre všetkých používateľov plynovej chromatografie (GC). Keďže úrovne nečistôt v plynoch BIP® sa pohybujú len okolo 10 ppb celkového podielu uhľovodíkov, 10 ppb kyslíka a 20 ppb vody, každá plynová tlaková fľaša s technológiou BIP® prináša používateľom plynovej chromatografie (GC) výhody, ako napr. lepšiu základnú líniu, lepšie špičky separácie, nižšiu hranicu detekcie a vyššiu citlivosť. Okrem toho technológia ponúka dlhšiu životnosť kolón a detektorov a minimálnu údržbu. Plyn BIP® je najlepší plyn bez akýchkoľvek nedostatkov.

Lepšie analytické výsledky

Základná línia počas prevádzky s naprogramovaním teploty náhle presiahne škálu alebo klesne pod nulu. Na chromatograme sa z ničoho nič objavia vedľajšie vrcholy. Integrácia kritického vrcholu sa stáva nespoľahlivou z dôvodu pahorka, ktorý sa objaví priamo pod vrcholom namiesto ľubovoľného iného miesta na chromatograme. Rozlíšenie vrcholu rýchlo pominie, pričom náhle stúpne odvzdušnenie stacionárnej fázy.

Keď sa objavia problémy so základnou líniou, vypnite prístroj a začnite hľadať príčinu problému. Spomedzi troch dielov GS, ktoré by mohli byť príčinou – samotný prístroj, vzorka a prívod plynu - na ktorú oblasť sa zameriate ako prvú? Pravdepodobne na prívod plynu. Vymeníte radové a vstavané prečisťovače; objednáte náhradné plynové fľaše; a rozmýšľate, či nebude tentoraz potrebné skontrolovať a vymeniť regulátory či celý systém plynového prívodu. Následne čakáte na dodanie náhradných dielov, príchod servisných technikov, ako aj dodávateľa plynu, aby skontroloval predmetnú tlakovú fľašu.

Konzistentná, ultra-vysoká čírosť prenosových plynov v tlakových fľašiach BIP® vám umožňuje pri riešení problémov kategoricky eliminovať prenosový plyn ako zdroj kontaminácie a plne sa sústrediť na hľadanie skutočnej príčiny problémov so základnou líniou.

Prípadová štúdia BIP® - GlaxoSmithKline

Porovnanie FID chromatogramov metanolu, slepé, priame vstrekovanie, rovnaký prístroj – plyn hélia BIP® a konvenčný plyn hélia 5.0

Reakcie našich zákazníkov

"V našej profesii si nemôžeme dovoliť žiadne zastavenie výroby... vďaka technológii BIP® a jeho nízkemu, identickému obsahu nečistôt v každej jednotlivej tlakovej fľaši si môžeme byť kontinuitou našej výroby úplne istí."

Willem van Wijk, výrobný riaditeľ spoločnosti Alcontrol Laboratories BV Nederland

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →