BIP® technology

Vy požadujete čistotu – my ju ponúkame

Technológia čistenia BIP® umožňuje používať argón, dusík, vodík a hélium, ktoré sú až 300-krát čistejšie ako bežné plyny v tlakových fľašiach. Plyny Experis® so vstavanou technológiou BIP® sú k dispozícii v 3 stupňoch čisoty, s hodnotami nečistôt < 10 ppb celkového podielu uhľovodíkov, ≤ 10 ppb kyslíka a ≤ 20 ppb vlhkosti.

 

Plyn Hélium Vodík
Stupeň BIP® BIP® ECD BIP® Plus BIP® BIP® Plus
O2 < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 100 ppb < 100 ppb
H2O < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb
THC* < 100 ppb < 100 ppb < 50 ppb < 10 ppb < 10 ppb
CO + CO2 < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 50 ppb < 0.5 ppm < 50 ppb
H2 < 100 ppb
CFC** < 1 ppb
N2 < 1 ppm < 1 ppm < 100 ppb < 2 ppm < 0.2 ppm
Certificate
of conformity
Šarža Šarža Individuálny Šarža Individuálny
Plyn Dusík Argón
Stupeň BIP® BIP® ECD BIP® Plus BIP® BIP® Plus
O2 < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb <10 ppb
H2O < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb
THC* < 100 ppb < 100 ppb < 50 ppb < 100 ppb < 50 ppb
CO + CO2 < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 50 ppb < 100 ppb < 50 ppb
H2 < 1 ppm < 1 ppm < 50 ppb
CFC** < 1 ppb
N2 < 1ppm < 0.3 ppm
Certifikát o zhode Šarža Šarža Individuálny Šarža Individuálny

* THC = celkové uhľovodíky, ako napr. CH4
** CFC = halogénové uhľovodíky

Konzistentná čistota

Ako používateľ plynovej chromatografie si môžete klásť otázku, či plyn v plynových fľašiach pripojených k vašim prístrojom konzistentne spĺňa špecifikované úrovne čistoty. Faktom je, že dodávatelia plynov spoliehajú na účely certifikácie čistoty plynov na štatistické riadenie kvality a hromadné testovanie. To znamená, že väčšina plynových fliaš sa neanalyzuje individuálne; dodávateľ plynu ani koncový používateľ v skutočnosti nepozná úroveň nečisôt. Mnoho používateľov chromatografie inštaluje radové prečisťovače za účelom odstraňovania nečistôt, ktorých obsah sa líši od prípadu k prípadu, aby tak svoje prístroje chránili pred „zlým plynom“ zo zriedkavých, ale reálne sa vyskytujúcich, vysoko znečistených tlakových fliaš, ktoré nazývame „nebezpečné“ tlakové fľaše.

Hoci radové prečisťovače dokážu efektívne zaručiť kvalitu plynu v bode prečisťovania, nie sú dokonalým riešením:

  • Minimálne dve inštalácie po smere toku posledného prvku čistiaceho systému sú kontrolované.
  • Prečisťovače neodstraňujú všetky nečistoty rovnako precízne.
  • Prečisťovače sa môžu nasýtiť alebo opotrebovať, v dôsledku čoho môžu nečistoty prenikať.
  • Kontrolovanie účinnosti prečisťovačov vyžaduje čas a prístrojové vybavenie, ktoré nemusí mať každý k dispozícii.
  • Správna údržba prečisťovača so sebou prináša kapitálové investície a nároky na pracovnú silu. Likvidácia prečisťovačov sa musí realizovať opatrne a ekologicky, pričom náklady na tieto procesy rastú.
  • Paradoxne, prečisťovače umožňujú „nebezpečnej“ plynovej fľaši uniknúť bez rozpoznania; nečistoty z „nebezpečnej“ plynovej fľaše zachytené sústavou prečisťovačov môžu preniknúť a kontaminovať systém dlho po výmene predmetnej tlakovej fľaše, ktorá situáciu spôsobila.

Nikdy neviete, kedy sa k vám dostane „nebezpečná“ tlaková fľaša. Rovnako to netuší ani dodávateľ plynu.

Preto sme vyvinuli technológiu BIP®. Umožňuje nám zaručiť bezkonkurenčné charakteristiky čistoty pre každú jednu tlakovú fľašu BIP®, bez ohľadu na to, kedy a kde si ju objednáte. Toto tvrdenie je na mieste, keďže kapacitu prečisťovacej plochy sme navrhli nad rámec garantovaných technických požiadaviek, pričom uvedenú skutočnosť potvrdzujeme precíznou kontrolou kvality. Navyše, patentovaný ventil tlakovej fľaše zabraňuje náhodnému spätnému prieniku vzduchu počas výmeny tlakových fliaš alebo počas dopĺňania tlakovej fľaše.

Bezkonkurenčná čistota

Tlakové fľaše BIP® Vám prinášajú hélium, dusík, vodík a argón s najvyššou možnou čistotou. Plyny Experis® s technológiou BIP® poskytujú úrovne nečistôt v hodnotách < 10 ppb celkového podielu uhľovodíkov, < 10 ppb kyslíka a < 20 ppb vlhkosti.

Upozorňujeme vás, že tieto parametre platia pre produktový plyn, nie plyn nachádzajúci sa v tlakovej fľaši. Systém prečisťovania BIP® garantuje, že všetok plyn opúšťajúci tlakovú fľašu, bez ohľadu na to, do akej miery je fľaša prázdna, spĺňa tieto prísne špecifikácie. Pre porovnanie, plyn privádzaný cez tradičné tlakové fľaše často nespĺňa uvádzané špecifikácie pri nižších tlakoch, keďže predmetné špecifikácie sa vzťahujú len na plne natlakovanú tlakovú fľašu. Len plyny s technológiou BIP® zaručene spĺňajú špecifikácie, aj keď je tlak v tlakovej fľaši nižší ako 500 psig (34 bar).

Reakcie našich zákazníkov

"Výrazne sme zlepšili výkon pri práci v suchej a inertnejatmosfére, predĺžila sa životnosť katalyzátorov a skrátiladoba regenerácie. Technológiu tlakových fliaš BIP® s jehoveľmi nízkymi hladinami kyslíka a vody preto môžemeplne doporučiť"

Arend Kooi. Obchodný manažér spoločnosti MBRAUN Glove Boxes,
BFI OPTILAS B.V., Holandsko

"Analyzovali sme metylestery mastných kyselín na cyanopropylsiloxánovom stĺpci s FID a héliom ako prenosovým plynom. Prenosový plyn pochádzajúci z tlakových fliaš s technológiou BIP® od spoločnosti Air Products zabezpečil stálejšiu kvalitu stĺpca po dlhšie časové obdobie."

— Dr. Frank David, Research Institute for Chromatography
(Výskumný inštitút pre chromatografiu)

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →