BIP® technology

Technológia v plynovej fľaši BIP® je jednoducho geniálna, od prvého až po posledný komponent

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

Jedinečná technológia BIP® tvorí uzatvorený čistiaci systém pozostávajúci zo špeciálne navrhnutého ventilu a prečisťovacej plochy. Systém BIP® čistí plyn pri vysokom tlaku, na rozdiel od externých prečisťovačov, čím sa v ňom dosahujú radikálne nižšie úrovne nečistôt predtým, ako opustí tlakovú fľašu.

  • Zaručujeme najnižšie úrovne nečistôt
  • Hodnoty len < 10 ppb celkového podielu uhľovodíkov, < 10 ppb O2 and < 20 ppb H2O
  • Už žiadne starosti a náklady spojené s externými čistiacimi zariadeniami

Ako funguje plynová fľaša BIP®

Technológia BIP® predstavuje kompletný prečisťovací systém obsiahnutý v tlakovej fľaši. Pozostáva z prečisťovacej plochy a patentovaného ventilu. Plyn s ultra-vysokou čírosťou plniaci tlakovú fľašu obchádza prečisťovač. Následne sa prečistí pri prechode cez prečisťovaciu plochu.

Prečisťovacia plocha

Prečisťovacia plocha odstraňuje kyslík, vlhkosť, uhľovodíky, halokarbóny, oxid uhoľnatý a oxid uhličitý z inertných plynov. Táto plocha vystavená pôsobeniu len nášho vlastného kvalitného plynu je zapečatená vo vnútri tlakovej fľaše v inertnej atmosfére pri vysokom tlaku.

Naše špecifikácie a záruky sú podložené extenzívnymi empirickými údajmi z riadených štúdií. Počas výroby overujeme účinnosť každého prečisťovača a kontrolujeme ich po zavedení do tlakových fliaš. Prečisťovače nemusíme rekuperovať pri každom dopĺňaní tlakovej fľaše BIP®. Program nepretržitej komplexnej kontroly kvality sleduje skutočnú účinnosť tlakových fliaš podľa počtu cyklov plnenia. Keďže poznáme vlastnosti prečisťovača, reálne koncentrácie kontaminantov v našich plynoch a počet dopĺňaní plynových fliaš počas obdobia životnosti, dokážeme kontrolovať a garantovať životnosť prečisťovačov podľa výnimočne prísnych parametrov.

Jedinečný ventil

Jedinečný ventil sa vyznačuje dvomi charakteristikami, ktoré chránia interný prečisťovač pred neželanou kontamináciou pochádzajúcou zo vzduchu alebo spracovateľskej linky používateľa:

Kontrolný ventil (nevratný ventil) chráni prečisťovač a vnútro tlakovej fľaše pred plynmi prítomnými na vstupe ventilu pri tlaku prevyšujúcom tlak v tlakovej fľaši.

Kontrolný ventil zároveň plní funkciu ventilu zostatkového tlaku. Uzatvára sa, keď tlak v tlakovej fľaši klesne na približne 50 psig (3 barg), vďaka čomu sa v tlakovej fľaši neustále udržiava kladná hodnota tlaku. Preto na rozdiel od bežných tlakových fliaš, tlakovú fľašu BIP® nemožno úplne vyprázdniť a vnútorný priestor vystaviť pôsobeniu zlúčenín O2 a H2O obsiahnutých v atmosfére, ak by sa ventil tlakovej fľaše ponechal otvorený.

Ventil tlakovej fľaše BIP® taktiež obsahuje prídavnú prietokovú dráhu pre plyn, ku ktorej sa pristupuje cez sekundárny alebo obtokový ventil. Táto prietoková dráha spája interiér tlakovej fľaše s výstupom ventilu, pričom obchádza prietokovú dráhu k prečisťovaču, čím umožňuje tlakové fľaše BIP® plniť bez toho, aby plyn prechádzal cez čistič.

Súprava prvku T-Purge a regulátora

V záujme zníženia rizika znečistenia vzduchom, úzko spätej s výmenou tlakových fliaš, spoločnosť Air Products špeciálne navrhla systém prívodu plynu pre tlakové fľaše s technológiou BIP®. Tento integrovaný systém pozostáva z analytického regulátora a súpravy hornotokového ventilu typu T-purge (alebo ventilu typu „blokuj-a-odvzdušni“) pozostávajúceho z prieduchového ventilu na nožičke v tvare písmena T a radového uzatváracieho ventilu. Tento systém spája výstup ventilu tlakovej fľaše s regulátorom Air Products. Uzatvárací ventil sa nachádza v hornotokovom smere od regulátora a chráni ho pred vystavením pôsobeniu vzduchu počas výmeny tlakových fliaš. Prieduchový ventil sa nachádza medzi uzatváracím ventilom a výstupom ventilu tlakovej fľaše. So súpravou T-purge sa sekcia plynového vedenia medzi regulátorom a tlakovou fľašou dá jednoducho a efektívne prečistiť čírym prenosovým plynom, a to ešte pred otvorením regulátora na účel prívodu plynu do prístroja.

Postup výmeny tlakových fliaš T-Purge:

 

Reakcie našich zákazníkov

"... účinnosť [prečisťovača] sa nedá skontrolovať inak ako časovo náročným procesom eliminácie. Prídavné trubkové prípojky taktiež predstavujú potenciálny zdroj kontaminácie. Systém BIP® znamená menej potenciálnych bodov úniku, žiadne starosti o radové prečisťovače a absolútnu istotu čistoty plynu.

— Tony Rycroft, Analytical and Environmental Services Ltd.

Air Products Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava
0800 100 700

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →