BIP® technology

Hélium BIP® pomohlo overiť správnosť Einsteinových predpokladov

Albert Einstein je jedným z najuznávanejších géniov dvadsiateho storočia. Avšak niektoré z jeho známych predpokladov o povahe vesmíru zapadli prachom na viac ako storočie. Dôležitý experiment vo vesmíre napokon dokázal, že mal celú dobu pravdu.

Tento experiment, známy pod názvom Gravity Probe B, bol prevedený, aby preskúmal Einsteinovu teóriu relativity o povahe vesmíru – a predovšetkým jeho teóriu, že vesmír a čas sa prítomnosťou obrovských telies, ako je Zem, zakrivujú. Za podpory NASA a Stanfordskej univerzity trvalo viac než 40rokov, kým bol experiment dokončený.

V rámci experimentu boli na obežnú dráhu okolo Zeme vo výške 640 kilometrov vyslané štyri gyroskopy. Zistilo sa, že prítomnosť Zeme spôsobila odklon dráhy družice o uhol 37 milisekúnd. Pri nepresnosti 19% sa toto meranie zhoduje s Einsteinovým predpokladom 39 milisekúnd za rok.

Spoločnosť Air Products v rámci experimentu dodala plynné i kvapalné hélium. Plynné hélium, ktoré sa použilo na rotáciu gyroskopov, bolo dodané za použitia ocenenej technológie tlakových fliaš BIP® od spoločnosti Air Products. Použilo sa na plnenie palubných tlakových fliaš. Vynikajúca kvalita plynov v tlakových fľašiach BIP® predchádza výskytu nečistôt, ktoré by mohli spôsobiť zamrznutie a prerušenie rotácie gyroskopu.

← späť

Air Products Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava
0800 100 700

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)