Air Products home SKILLWELD 2013
Spýtajte sa odborníkov
Prečítajte si odpovede našich odborníkov na najčastejšie otázky alebo pošlite vlastné otázky.
Ďalšie informácie → Zváranie → Air Products →

Bezpečnostné pokyny

Počas manipulácie s kyslíkovými a acetylénovými tlakovými fľašami Integra® majte na pamäti nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Pamätajte, VŽDY:

 • ... sa musíte oboznámiť sa s bezpečnostnými nariadeniami týkajúcimi sa používania kyslíkových a acetylénových tlakových fliaš a pridružených zariadení
 • ... používajte všetky požadované osobné ochranné prostriedky
 • ... majte zaistené tlakové fľaše počas skladovania, premiestňovania i používania
 • ... používajte vozík na premiestňovanie tlakových fliaš
 • ... pred použítím vykonajte tesnostnú skúšku všetkých spojiv pomocou schválenej kvapaliny na detekciu únikov, ktorá je kompatibilná s kyslíkom
 • ... používajte schválené postupy zapaľovania a zhasínania (pozrite vnútornú časť)

Pamätajte, že NIKDY:

 • ... nedvíhajte tlakovú fľašu Integra® za jej chránič
 • ... neposúvajte, nekotúľajte ani nepremiestňujte tlakové fľaše šmýkaním
 • ... nevystavujte tlakové fľaše extrémnm teplotám
 • ... nevystavuje tlakovú fľašu pôsobeniu elektrického oblúka
 • ... nevystavujte tlakovú fľašu pôsobeniu elektrických obvodov
 • ... nepripájajte žiadne predmety k plniacemu otvoru (jeho používanie nie je určené zákazníkom)
Air Products Slovakia, s.r.o.
MlynskÚ nivy 74
821 05 Bratislava
0800 100 700

Ďalšie informácie

Bezpečnostné listy acetylÚn
(Air Products)
Stiahnuť PDF (58 KB)

EIGA dokument IGC Doc 123/04 "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Bezpečnostné informácie 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Bezpečnostné informácie 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA stránky →

Litaratúra

Fľaša Integra® kyslík a acetylén: maximálne bezpečná fľaša
Stiahnuť PDF (384 KB)

Prenosná tlaková fľaša Integra®
Stiahnuť PDF (272 KB)