Air Products home SKILLWELD 2013
Spýtajte sa odborníkov
Prečítajte si odpovede našich odborníkov na najčastejšie otázky alebo pošlite vlastné otázky.
Ďalšie informácie → Zváranie → Air Products →

Bezpečnostné pokyny

Počas manipulácie s kyslíkovými a acetylénovými tlakovými fľašami Integra® majte na pamäti nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Pamätajte, VŽDY:

 • ... sa musíte oboznámiť sa s bezpečnostnými nariadeniami týkajúcimi sa používania kyslíkových a acetylénových tlakových fliaš a pridružených zariadení
 • ... používajte všetky požadované osobné ochranné prostriedky
 • ... majte zaistené tlakové fľaše počas skladovania, premiestňovania i používania
 • ... používajte vozík na premiestňovanie tlakových fliaš
 • ... pred použítím vykonajte tesnostnú skúšku všetkých spojiv pomocou schválenej kvapaliny na detekciu únikov, ktorá je kompatibilná s kyslíkom
 • ... používajte schválené postupy zapaľovania a zhasínania (pozrite vnútornú časť)

Pamätajte, že NIKDY:

 • ... nedvíhajte tlakovú fľašu Integra® za jej chránič
 • ... neposúvajte, nekotúľajte ani nepremiestňujte tlakové fľaše šmýkaním
 • ... nevystavujte tlakové fľaše extrémnm teplotám
 • ... nevystavuje tlakovú fľašu pôsobeniu elektrického oblúka
 • ... nevystavujte tlakovú fľašu pôsobeniu elektrických obvodov
 • ... nepripájajte žiadne predmety k plniacemu otvoru (jeho používanie nie je určené zákazníkom)
Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Ďalšie informácie

Bezpečnostné listy acetylÚn
(Air Products)
Stiahnuť PDF (58 KB)

EIGA dokument IGC Doc 123/04 "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Bezpečnostné informácie 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Bezpečnostné informácie 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA stránky →

Litaratúra

Fľaša Integra® kyslík a acetylén: maximálne bezpečná fľaša
Stiahnuť PDF (384 KB)

Prenosná tlaková fľaša Integra®
Stiahnuť PDF (272 KB)