Dobrovoľníctvo a angažovanosť zamestnancov

Vyvíjame plány pre zainteresované strany zamerané na riešenie potrieb s vysokou prioritou a udržiavanie pozitívnych vzťahov s komunitami v blízkosti našich najväčších prevádzok na celom svete. Tieto plány zahŕňajú stretnutia s miestnymi lídrami, prehliadky zariadení, školenia v núdzových situáciách a podporu vzdelávania a filantropie.

Naši zamestnanci sa tiež veľmi angažujú vo svojich miestnych komunitách. V roku 2020 boli zamestnanci Air Products a dôchodcovia zapojení do stoviek komunitných programov.

Veda, technika, inžinierstvo a matematika (STEM)

Mnohí z našich zamestnancov priamo podporujú aktivity STEM v spolupráci so vzdelávacími organizáciami vrátane škôl, vysokých škôl, univerzít a komunitných skupín. Priťahovaním ľudí ku kariéram v oblasti STEM pomáhame budovať budúce kariérne cesty a rozvíjať silné talenty. Naše úsilie v oblasti STEM sa zameriava na rôzne skupiny vrátane študentov na rôznych úrovniach vzdelávania, pracovníkov a členov komunity. Zatiaľ čo COVID-19 ovplyvnilo našu schopnosť poskytovať STEM programy v roku 2020, stále sme dokázali osloviť takmer 17 000 študentov.

Komunitné projekty po celom svete

V roku 2020 sme pokračovali v kontakte s našimi komunitami, pričom sme dodržiavali protokoly COVID-19 a používali virtuálne technológie.