Ochrana

Svet čelí obrovskej výzve pri prechode k čistým, trvalo udržateľným zdrojom energie a my veríme, že máme rôznorodú kombináciu riešení na uspokojenie týchto potrieb čistej energie.

Wind millsZaviazali sme sa zlepšovať našu vlastnú výkonnosť efektívnou prevádzkou, začleňovaním environmentálnych hľadísk do dizajnu našich zariadení a produktov, efektívnym riadením environmentálnych rizík a transparentným komunikovaním našej environmentálnej výkonnosti. Zatiaľ čo naša spotreba zdrojov a emisie sa môžu zvýšiť v dôsledku rastúcich spoločenských a zákazníckych požiadaviek na naše produkty, naša efektívnosť a environmentálne zlepšenia nám umožňujú zlepšovať procesy a produkty našich zákazníkov prostredníctvom vyššej produktivity, lepšej energetickej účinnosti a nižších emisií.

Väčšinu našich cieľov environmentálnej udržateľnosti sme splnili v roku 2020 (od základného roku 2015). konkrétne:

  • Prekročili sme náš cieľ znížiť energetickú náročnosť o 2,5 % pre ASU, čím sme dosiahli zlepšenie o 3,3 %. V dôsledku nižšieho dopytu po produktoch v roku 2020 sme nedokázali splniť náš cieľ 1,5 % energetickej účinnosti pre HyCO.
  • Náš cieľ znížiť intenzitu emisií skleníkových plynov sme splnili dosiahnutím zníženia o 2,6 %.
  • Výrazne sme zlepšili efektivitu distribúcie našej flotily a prekročili náš cieľ znížiť emisie CO₂ o 10 %, čím sme dosiahli zníženie o 20 %.
  • Prekročili sme náš cieľ šetriť vodou a znížiť intenzitu využívania o 5 %, čím sme znížili intenzitu vody o 28 %.

Stanovili sme si významný cieľ znížiť intenzitu emisií CO₂ do roku 2030 o jednu tretinu v porovnaní so základným rokom 2015. Stanovili sme si aj cieľ ochrany zdrojov, pričom sa snažíme pokračovať v zvyšovaní energetickej efektívnosti našich prevádzok, čo podporuje náš cieľ intenzity emisií CO₂ a znižuje spotrebu vody. Budeme tiež pokračovať v našej práci na šetrení vody, najmä v oblastiach, kde je voda zaťažená.