Pochopenie našej stopy

Produktivita uhlíka je mierou toho, koľko hodnoty sa vytvára zo spotreby energie. Pracujeme na zlepšení našej uhlíkovej produktivity prostredníctvom niekoľkých mechanizmov vrátane: zlepšenia energetickej účinnosti našich výrobných procesov a distribúcie produktov; zvýšenie využívania obnoviteľnej energie; využívanie príležitostí na ďalšie nasadenie našej technológie a odborných znalostí na zachytávanie uhlíka; a umožniť našim zákazníkom a ich zákazníkom vyhnúť sa emisiám CO₂. Nižšie sú uvedené zlepšenia uhlíkovej produktivity na rok 2020, pričom od nášho základného roku 2015 sme sa vyhli zlepšeniam v oblasti efektívnosti, intenzity a nákladov.