Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Oil refinery at twilight

Membránová separácia plynu PRISM

Membránové separátory PRISM sú dostupné cez dva kanály:

0740-gear
Dojednania o výrobe originálneho vybavenia (OEM).

Táto globálna sieť predajcov s pridanou hodnotou integruje membránové separátory plynov PRISM do systémov pre rôzne aplikácie, od konzervovania potravín až po vzduch na potápanie. 

ap0007-equipment
Air Products Engineered Systems Group

Tieto kompletne zmontované membránové systémy sú vyrobené podľa najvyšších technických klasifikácií a sú to rovnaké dusíkovo-membránové systémy, aké používame v našich vlastných zariadeniach. 

Výhody membrán PRISM

Či už separujete vzduch pre prúd vysoko čistého dusíka, alebo premieňate bioplyn na využiteľný metán, náš tím PRISM Membranes s vami môže spolupracovať na určení, či existujúca komerčná membrána môže uspokojiť vašu aplikáciu alebo či je možné poskytnúť vlastný dizajn.

1040-check-mark
V praxi overené v širokej škále aplikácií

ap0088-dollar-sign
Výrazné úspory v porovnaní s inými technológiami

ap0126-cement-and-lime
Ľahko rozšíriteľné systémy

0754-scale
Ľahký a kompaktný

ap0133-metals-and-materials-processing
Minimálna údržba membrán a systémov

0912-metals-production
Žiadne pohyblivé časti

ap0092-map
Ideálne pre vzdialené miesta

Účely použitia

Najčastejšie otázky

Poškodzuje membrány PRISM voda a olej v kvapalnej podobe?

Kvapalná voda nespôsobuje trvalé poškodenie membrán PRISM. Funkciu membrány je možné obnoviť prefukovaním membrány teplým, suchým vzduchom, až kým sa neodstráni kvapalná voda. Na membrány nemajú vplyv olejové výpary v prívode, ich trvalé poškodenie však spôsobí kvapalný olej, ktorý sa dostane do membrány alebo v nej skondenzuje.

Interested in Membrane Solutions?

Please complete the short form below and we will get back to you quickly. If you require immediate assistance, please contact us at 314-995-3300.