Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
A biogas plant with corn field
Oil Refining| Jedlo | Spracovanie kovov a materiálov| Elektronika| Voľný čas a pohostinstvo| Analytické laboratóriá, výskum a veda| Chemické spracovanie| Automobilový priemysel| Výroba kovov| Zdvíhanie

Zvyšovanie energetickej hodnoty bioplynu

Použitie membránových separátorov PRISM

Bioplyn vzniká pri rozklade organických materiálov. a uvoľňujú metán a oxid uhličitý Riadené procesy, ako sú anaeróbne vyhnívacie nádrže alebo zberné lagúny, zhromažďujú tento bioplyn, ktorý sa čistí, aby sa odstránil CO₂ a iné inertné plyny, pričom zanecháva vyčistený prúd biometánu.

Najčastejšie otázky

Je membrána PRISM zaručená?

Spoločnosť Air Products zvyčajne poskytuje štandardnú záruku na funkčné vlastnosti na jeden rok od začiatku prevádzky alebo osemnásť mesiacov od dátumu zakúpenia za predpokladu správnej prevádzky a údržby membrány a zariadenia. Pre Preferovaných partnerov môže byť záruka predĺžená.