Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Oil Refining| Spracovanie kovov a materiálov| Jedlo | Elektronika| Voľný čas a pohostinstvo| Power| Liquefaction of Natural Gas (LNG)| Biotechnológia| Guma a plasty| Zdvíhanie

Námorné a pobrežné systémy

Použitie membránových separátorov PRISM

Obchodná jednotka Air Products Nórsko vyrába špičkové systémy na výrobu plynu pre námorné a pobrežné aplikácie. Tieto aplikácie zahŕňajú: riadenú atmosféru, systémy dvojitého paliva, čistenie útorovej vody, inertizáciu ropných plošín, prepravu LNG a mnoho ďalších priemyselných systémov.

S využitím Air Products membránových separátorov PRISM táto skupina od roku 1984 skonštruovala a dodala tisíce lodných systémov a balíkov ropných plošín.