Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Cross section of Prism Membrane separator
Oil Refining| Jedlo | Spracovanie kovov a materiálov| Elektronika| Voľný čas a pohostinstvo| Analytické laboratóriá, výskum a veda| Chemické spracovanie| Automobilový priemysel| Výroba kovov| Zdvíhanie

Dusík na mieste

Použitie membránových separátorov PRISM PA

Naše membránové separátory dusíka PRISM sú jasnou voľbou, keď vaše projekty potrebujú spoľahlivé zásobovanie dusíkom s vysokou čistotou, ktoré je mobilné, nenáročné na údržbu a spoľahlivé.

Membránové aplikácie PRISM

Spomedzi všetkých ostatných režimov dodávky dusíka sa veteráni v tomto odvetví obracajú na membránové separátory, keď potrebujú spoľahlivý prísun dusíka s vysokou čistotou, ktorý je mobilný, nenáročný na údržbu, prispôsobiteľný podľa objemu a primeranej veľkosti.

Najčastejšie otázky

Aký je rosný bod dusíka, ktorý vytvára membrána?

Rosný bod sa mierne líši v závislosti od čistoty dusíka. Pri 95 % čistote bude mať dusík rosný bod aspoň -70 °F. Prevádzka na 99% ďalej zníži rosný bod pod -100°F. Pre systémy vyžadujúce extrémne nízku úroveň vlhkosti je možné membránové sušiče vzduchu inštalovať v sérii s membránami PRISM generujúcimi dusík.