Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Oil Refining| Spracovanie kovov a materiálov| Jedlo | Elektronika| Voľný čas a pohostinstvo| Power| Liquefaction of Natural Gas (LNG)| Biotechnológia| Guma a plasty| Výroba kovov

Procesný plyn a konštruované membránové systémy

Air Products PRISM Membránové systémy pre aplikácie procesných plynov sú neoddeliteľnou súčasťou priemyselných zariadení po celom svete. Vodíkové separačné membrány PRISM sa používajú na úpravu prúdov bohatých na vodík v slučkách syntézy amoniaku, v petrochemických závodoch a v ropných rafinériách.

Naše ponuky

ap0001-plant
Systémy procesných plynových membrán

Membránové systémy na regeneráciu a čistenie technologických plynov poskytujú úsporné a odolné riešenie pre rafinérske a petrochemické prevádzky. Medzi oblasti použitia patria regenerácia vodíka, čistenie vodíka, čistenie oxidu uhoľnatého a úprava pomeru syntézneho plynu. Každý systém je dodávaný na malej ploche a vyžaduje veľmi malú údržbu alebo pozornosť operátora. 

ap0030-gas-mixtures
Priemyselne skonštruované membránové systémy

Air Products PRISM Membranes navrhuje a vyrába veľké priemyselné membránové systémy na výrobu dusíka a čistenie zmesových plynov. Tieto klzné systémy sa používajú v ropnom a plynárenskom priemysle, závodoch na výrobu amoniaku, chemických výrobných zariadeniach a ropných rafinériách. V spolupráci s koncovými používateľmi a konštrukčnými spoločnosťami ponúkame spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia membránovej separácie.