logo Go to Home Page

Vodík pre mobilitu: Vytváranie čistejšej budúcnosti

ISO 26000 Vytváranie čistejšej budúcnosti

Spoločnosť Air Products sa riadi pokynmi ISO 26000 v rámci našej európskej priemyselnej organizácie, čím demonštruje náš záväzok vytvárať čistejšiu budúcnosť a robiť to zodpovedne.
LEARN MORE

Vodík pre mobilitu: Vytváranie čistejšej budúcnosti

Vyšší účel Air Products zahŕňa riešenie celosvetovej potreby čistej energie a materiálov pri súčasnom znižovaní dopadov na životné prostredie. Vodík je kľúčom k zvládnutiu týchto výziev a naše riešenia H2fM® Hydrogen for Mobility pokrývajú celý hodnotový reťazec pre vodíkové palivo.

Vytváranie čistejšej budúcnosti zahŕňa skúsenosti, investície a inovácie v celosvetovom meradle. Máme technológiu, doterajšie výsledky, kapitál a ambíciu stať sa priekopníkom pri rozširovaní vodíkovej ekonomiky.

UČ SA VIAC