BIP® technology

Viac ako plyn - pokoj v duši - to je pravý význam slova spoľahlivosť

Jedinečná technológia BIP® od spoločnosť Air Products zahŕňa nevratný ventil a ventil reziduálneho tlaku, ktoré zabezpečujú, že žiadne nečistoty z vonkajšieho prostredia nepreniknú do tlakovej fľaše. Spoločnosť Air Products navyše vykonáva prísne kontroly kvality s cieľom zabezpečiť ultra-vysokú čistotu plynov.

Každá tlaková fľaša je dodaná s certifikátom o zhode. Vždy sa tak zabezpečí dokonalá kvalita plynov. Riziká spojené s kontamináciou plynu sú síce minimálne, no závažné a nákladné – kritické výsledky pre podniky sú nespoľahlivé alebo dodané neskoro, dochádza k zdržaniu výroby a vznikajú ďalšie ťažkosti a náklady. Technológia BIP® poskytuje poistenie proti takýmto rizikám a až o 20 % viac využiteľného plynu v porovnaní s bežnými tlakovými fľašami.

  • Žiadne nebezpečné tlakové fľaše
  • Certifikované špecifikácie
  • Viac využiteľného plynu za vaše peniaze

Reakcie našich zákazníkov

"Aj to najmenšie znečistenie môže spôsobiť znehodnotenie nášho merania izotópov alebo zničiť naše analytické zariadenia. Technológia BIP® nám umožňuje zladiť naše vysoké nároky na kvalitu technologického vybavenia spolu s požiadavkou na priaznivú cenu."

Cyril GIRARDIN, inžinier, INRA, Francúzsko

"Inštalácia radových prečisťovačov za účelom pretvorenia plynov nižších čistôt na čistejšie laboratórne plyny nie je dobré riešenie: niekedy spôsobujú interferenčné vrcholy... a môžu mať krátku životnosť ... Štúdie R.I.C preukázali, že radový prečisťovač vystavený pôsobeniu hélia BIP® ako prenosového plynu sa dá používať až 300-krát dlhšie ako v prípade používania priemyselného plynu."

— Dr. Frank David, Research Institute for Chromatography
(Výskumný inštitút pre chromatografiu)

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →