BIP® technology

Technológia BIP® – Plynová revolúcia v laboratóriu

Technológia BIP® s jedinečnou technológiou tlakovej fľaše a ventilu sa používa v poprednom rade produktov s výnimočne vysokou čistotou plynu. Plyny BIP® sú ideálne na najrôznejšie účely, u ktorých sa vyžaduje čistota plynu; napríklad ako prenosový plyn v plynovej chromatografii (GC), kde zvyšujú analytickú presnosť, potláčajú nepresnosti na základnej línii a znižujú limity detekcie. Hélium, dusík, vodík a argón sú ultra-čisté plyny najčastejšie používané v laboratórnych podmienkach, pričom sú k dispozícii aj v prevedení s technológiou BIP®.

Legislatíva a tvrdá konkurencia prispeli k zvýšeným požiadavkám na presnejšie a spoľahlivejšie analýzy širokej škály komplexných chemických zlúčenín. Úrovne nečistôt v plynoch BIP® sa pohybujú len okolo 10 ppb celkového podielu uhľovodíkov,10 ppb kyslíka a 20 ppb vlhkosti, čo znamená, že plyny BIP® obsahujú najnižšiu úroveň nečistôt, akú je možné momentálne dosiahnuť. Plyny BIP® sa stali analytickým štandardom pre všetky aplikácie vyžadujúce vysoko čisté plyny so sústavne nízkymi úrovňami nečistôt: plynová chromatografia, inertizácia, vysoko kvalitné zváranie a mnohé ďalšie. Ak sa chcete dozvedieť, akým spôsobom môže byť technológia BIP® prínosom pre vašu prevádzku, kontaktujte nás, prípadne kliknite na niektorú z nižšie uvedených možností a dozviete sa viac.

  • Lepšie analýzy
    Technológia BIP® vám ponúka plyny až 300-krát čistejšie ako bežné prenosové plyny.
  • Nižšie náklady
    Nižšie úrovne kyslíka a vody výrazne predlžujú prevádzkovú životnosť chromatografických stĺpcov. Ušetríte na nákladoch na výmenu stĺpcov za súčasného skrátenia doby vyradenia z prevádzky.
  • Jednoduchý prechod na plynové fľaše BIP®
    Stačí si objednať plyny BIP® namiesto tradičných plynových fliaš – nevyžaduje sa žiadne špeciálne vybavenie. Veľkosti plynových fliaš a trubiek sú identické.

Ocenená technológia

Je to celosvetovo uznávaný úspech. Technológii BIP® bola v roku 2004 v Spojenom kráľovstve udelená cena britskej kráľovnej za inováciu. Dnes ju používajú tisícky zákazníkov v celej Európe, vrátane piatich najlepších výrobcov analytického vybavenia a národných laboratórií v siedmych európskych štátoch.

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →