Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Voda a odpadová voda

Prevzdušňovanie

Modulárne riešenia úpravy vody prinášajú nákladovú efektívnosť a prínosy pre životné prostredie

Použitím kyslíka v čistiarňach odpadových vôd na zvýšenie obsahu rozpusteného kyslíka sa dosahujú lepšie výsledky z hľadiska prevádzkového a prevádzkového výkonu. Použitím čistého kyslíka sa dosahuje dobrá úroveň spracovania, znižuje sa nepríjemnosti, zlepšuje sa kvalita kalu a usadzovanie, zvyšuje sa objemové zaťaženie a zvyšuje sa koncentrácia kalu.

Naša Halia® prevzdušňovacie systémy sú špeciálne navrhnuté tak, aby fungovali s akoukoľvek konfiguráciou vodnej elektrárne a pokryli obrovský rozsah potrieb kyslíka. Proces je navrhnutý tak, aby dosahoval účinnosť rozpúšťania viac ako 90 %.

ap0176-installationsupport
Jednoduchá inštalácia

V existujúcich nádržiach bez úpravy alebo vyprázdňovania. Prevzdušňovač sa jednoducho spustí do nádrží a spustí sa o niekoľko hodín. 

ap0141-space-footprint
Malá stopa

Zariadenia (nádrž, panely a prevzdušňovače) možno jednoducho nainštalovať do existujúcich štruktúr vodární.

ap0184-cost
Prenájom

Systém je možné prenajať v prípade potreby a štandardné jednotky sú kompatibilné so všetkými nádržami.

ponuky