Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
metal parts of various shapes

Výroba kovov

Priemyselné plyny a technológie na nákladovo efektívnu výrobu kovov

Air Products ako popredný svetový dodávateľ priemyselného plynu prináša desaťročia skúseností v oblasti dodávok plynu a technológií na zlepšenie prevádzkovej výkonnosti výrobcov kovov. Ponúkame celý rad plynov – vrátane argónu, oxidu uhličitého, hélia, vodíka, dusíka, kyslíka a zmesí plynov – so širokou škálou možností režimu dodávky a úrovní čistoty, aby vyhovovali potrebám vašej prevádzky. Môžeme tiež poskytnúť širokú škálu technických služieb a inovatívnych technológií na báze plynu, ktoré vám pomôžu znížiť náklady a zvýšiť produktivitu a zároveň minimalizovať vplyv vašich výrobných procesov na životné prostredie.

Priemyselné plyny a technológie, ktoré vám pomôžu znížiť vaše náklady

0881-globe
Rozsiahla sieť priemyselných plynární na svetovej úrovni

Záznam spoľahlivosti 99,95 % pri poskytovaní včasných dodávok podľa vami špecifikovaného prietoku, čistoty a tlaku

ap0001-plant
Najmodernejšia výroba plynu na mieste

Nákladovo efektívne, efektívne a špecializované zásobovanie, prispôsobené vašim prevádzkovým potrebám

ap0013-syngas
Spaľovanie podporované kyslíkom

Inovatívne systémy horákov, prispôsobené vašim špecifickým potrebám

ap0009-pipeline
Technológia vstrekovania plynu

Široká škála inertných, miešacích a rafinačných riešení na zlepšenie výťažku a zníženie nákladov

0938-connections
Procesná inteligencia

Najmodernejšie diagnostické senzory na horáku a bezdrôtová komunikačná technológia na monitorovanie a riadenie našich plynov a zariadení, ako aj sledovanie kľúčových parametrov procesu

Účely použitia

Application Selector by Operation

Find the recommended application that best matches your production facility and operation.

Application Selector by Operation

Recommended Applications

oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Heating for Iron and Steel

Industrial gases and cost-effective technologies for heating/reheating applications at iron and steel plants.

molten metal with waves showing motion

Inerting, Stirring, and Refining for Iron and Steel

Industrial gases and cost-effective technologies for inerting, stirring and refining operations at iron and steel plants.

recommended application

oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Heating for Iron and Steel

Industrial gases and cost-effective technologies for heating/reheating applications at iron and steel plants.

Recommended Applications

molten metal with waves showing motion

Inerting, Stirring, and Refining for Iron and Steel

Industrial gases and cost-effective technologies for inerting, stirring and refining operations at iron and steel plants.

Man in steelmaking plant

Melting and Refining for Iron and Steel

Industrial gases and cost-effective technologies for melting and refining operations at iron and steel plants.

recommended application

molten metal with waves showing motion

Inerting, Stirring, and Refining for Iron and Steel

Industrial gases and cost-effective technologies for inerting, stirring and refining operations at iron and steel plants.

recommended application

Man in steelmaking plant

Melting and Refining for Iron and Steel

Industrial gases and cost-effective technologies for melting and refining operations at iron and steel plants.

recommended application

Coiled aluminum

Annealing for Aluminum Coils

Aluminum coil annealing with a nitrogen atmosphere eliminates the risk of explosion due to volatilization of rolling oils.

recommended application

Aluminum extruded parts

Extrusion for Metals

Nitrogen can be used for die shrouding in aluminum extrusion processes to inert the extrusion surface to extend die life and increase production.

Recommended Applications

oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Heating for Non-ferrous Metals Production

In addition to traditional gas applications for melting and refining of metals, other operations throughout the plant are often amenable to heating with oxy-fuel or oxygen enrichment.

Molten metal with bubbles at the surface

Inerting, Stirring and Refining for Non-ferrous Metals Production

Industrial gases and expertise for a wide range of inerting, stirring, and refining applications used in the production of non-ferrous metals.

recommended application

oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Heating for Non-ferrous Metals Production

In addition to traditional gas applications for melting and refining of metals, other operations throughout the plant are often amenable to heating with oxy-fuel or oxygen enrichment.

Recommended Applications

Molten metal with bubbles at the surface

Inerting, Stirring and Refining for Non-ferrous Metals Production

Industrial gases and expertise for a wide range of inerting, stirring, and refining applications used in the production of non-ferrous metals.

Oxy-fuel burner flames in non-ferrous metals production furnace

Melting for Non-ferrous Metals Production

Our oxy-fuel technologies allow non-ferrous melting operations to use less fuel, achieve higher production rates, and reduce flue gas and particulate carry over.

recommended application

Molten metal with bubbles at the surface

Inerting, Stirring and Refining for Non-ferrous Metals Production

Industrial gases and expertise for a wide range of inerting, stirring, and refining applications used in the production of non-ferrous metals.

recommended application

Oxy-fuel burner flames in non-ferrous metals production furnace

Melting for Non-ferrous Metals Production

Our oxy-fuel technologies allow non-ferrous melting operations to use less fuel, achieve higher production rates, and reduce flue gas and particulate carry over.

recommended application

Wide angle elevated view of an open cut pit

Ore Processing, Recovery, and Smelting

​Industrial gases are used in a wide range of applications for metal extraction and refining processes.

„Ktokoľvek môže dodať molekuly. Air Products' technická podpora po predaji bola fenomenálna."

Stan Albrecht, závodný inžinier, Grede Foundries