Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Molten metal showing stirring phase

Dusík

Viacúčelový plyn pre priemysel výroby kovov

Dusík sa bežne používa pri výrobe železa a ocele, ako aj pri výrobe neželezných kovov. Jeho použitie a výhody sa líšia v zlievarňach, integrovaných mlynoch, mini mlynoch, špeciálnych/nerezových procesoch a procesoch neželezných kovov. Udržiavanie správneho prietoku a tlaku je rozhodujúce pre zníženie nákladov a poskytovanie konzistentných výsledkov. Naši aplikační inžinieri vám môžu pomôcť určiť optimálny rozsah prietoku a metódu riadenia, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.