Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Microbulk truck

Služba CryoEase®

Pohodlné a nákladovo efektívne a spoľahlivé riešenie dodávky plynu

Výhody Air Products' služby CryoEase​

0777-thumbs-up
Jednoduchosť použitia

Bezstarostné zásobovanie plynom s automatickým doplňovaním produktu a servisom na jednom mieste

ap0008-safety
Vylepšená bezpečnosť na pracovisku

Eliminuje manipuláciu s valcami a ich výmenu. Znižuje vystavenie stlačeným a kryogénnym plynom

0794-chart
Zvýšená produktivita a prevádzková efektivita

Nepretržitý a neprerušovaný prívod plynu aj počas dopĺňania nádrží. Zjednodušuje usporiadanie objednávok a faktúr

ap0090-pound-sign
Nákladovo efektívne

Odstraňuje zvyšky produktu vrátené vo fľašiach a dewarových nádobách, takže platíte len za spotrebovaný plyn

ap0061-cryoease
Lepšie pracovné prostredie

Konsoliduje všetky valce do jednej nádrže a zaberá menej miesta

ap0035-sustainability
Garantovaná čistota plynu

Eliminuje potenciálne riziko krížovej kontaminácie pomocou špeciálnych nádob