logo Go to Home Page

Oznámenie o ochrane osobných údajov online spoločnosti Air Products

Posledná aktualizácia: január 2021

Air Products rešpektuje vaše práva a záujmy týkajúce sa ochrany osobných údajov a vašich osobných údajov. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje Air Products zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania a používania osobných údajov a stanovuje vaše práva na ochranu osobných údajov. Uvedomujeme si, že ochrana osobných údajov predstavuje dlhodobú zodpovednosť, a preto z času na čas aktualizujeme oznámenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s prijatím nových postupov týkajúcich sa osobných údajov alebo nových zásad ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré získavame, účel a ako ich používame
Údaje, ktoré zdieľame
Vaše práva
Prenosy dát
Ukladanie a uchovanie dát
Spôsob ochrany osobných údajov
Iné webové lokality spoločnosti Air Products
Prepojenia na iné webové lokality
Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov
Ako sa skontaktovať s kanceláriou spoločnosti Air Products pre ochranu osobných údajov 

Informácie, ktoré získavame, náš účel a ako ich používame

Môžete sa rozhodnúť poskytnúť osobné údaje – vrátane, ale nie výlučne, vášho mena a priezviska, fyzickej obchodnej adresy, firemnej e-mailovej adresy alebo firemného telefónneho čísla – prostredníctvom Stránok. Ďalej sú uvedené spôsoby, akými môžete tieto údaje poskytnúť a typy údajov, ktoré nám môžete odoslať. Popisujeme tiež, ako a na aké účely môžeme vami poskytnuté údaje využiť. Môžete sa s nami skontaktovať tak, že vyplníte údaje vo formulári alebo nám ich pošlete e-mailom. Požadované a zhromažďované údaje sa líšia pre jednotlivé typy formulárov. Vo väčšine prípadov hviezdička (*) označuje povinné údaje vo formulári. Môžete tiež dobrovoľne vyplniť doplňujúce informácie v poliach, ktoré nie sú povinné. Ak máte záujem kúpiť si od nás produkt, prevziať správu alebo iný materiál, zaregistrovať sa na konferenciu, odoslať žiadosť, odpovedať na e-mail alebo príspevok na blogu, položiť otázku, uchádzať sa o pracovné miesto alebo pridať komentár, môžete tak urobiť na základe vyplnenia formulára alebo poslania e-mailu.

Osobné údaje spracúvame na určité legitímne obchodné účely, medzi ktoré patria niektoré alebo všetky z nasledujúcich: Poskytnuté informácie môžeme použiť na to, aby sme odpovedali na vašu otázku, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s vašou požiadavkou, položili otázku, poskytli oznámenia o produktoch a budúcich udalostiach, správanie prieskumy, zvážiť vašu žiadosť o zamestnanie a kontaktovať vás z iných dôvodov súvisiacich s ponukou a zlepšovaním našich služieb.

Návštevníkom našich lokalít môžeme ponúknuť rôzne funkcie, ktoré môžeme príležitostne meniť. Na účely poskytovania týchto funkcií vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných údajov.

Okrem použití uvedených vyššie môžeme vami poskytnuté osobné údaje použiť v rámci našich lokalít na prevádzku, hodnotenie a zlepšovanie našej obchodnej činnosti. Medzi možnosti konkrétneho využitia patrí vývoj nových produktov a služieb, správa našich oznámení, vykonanie trhového prieskumu, reklama a marketing, zisťovanie efektivity našej reklamy a marketingu, analýza našich produktov, služieb a webových lokalít a správa našich webových lokalít. Tieto údaje môžeme tiež využiť na účely ochrany proti podvodu a jeho prevencie, reklamácie a iných záväzkov, ako aj dodržiavanie a uplatňovanie súvisiacich právnych požiadaviek, priemyselných noriem a iných zásad a podmienok. Okrem toho údaje získané prostredníctvom webových lokalít môžeme použiť aj inými spôsobmi, o ktorých vás konkrétne informujeme pri zbere týchto údajov.

Informácie získavané automatickými prostriedkami 
Pri návšteve našich webových lokalít môžeme určité údaje zbierať pomocou automatických prostriedkov využívajúcich technológie ako súbory cookie, tokeny bez využitia súborov cookie, záznamy webového servera, sledovanie pixelov a webové majáky. Cookie sú súbory, ktoré webové lokality prenášajú do vášho počítača alebo iného zariadenia pripojeného na internet na účely jedinečnej identifikácie vášho prehliadača alebo ukladanie údajov či nastavení do prehliadača. Váš prehliadač vás môže upozorniť na prijatie niektorých typov súborov cookie a navrhnúť vám, ako určité súbory cookie obmedziť alebo zakázať. Upozorňujeme však, že bez súborov cookie možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich stránok a nebudete môcť nakupovať produkty, ktoré používajú „nákupný košík“. Všetky produkty si môžete objednať telefonicky prostredníctvom služieb zákazníkom v danej krajine. Tokeny bez využitia súborov cookie sú kódované identifikátory založené na adrese URL, ktoré sledujú mieru prekliku v rámci e-mailov alebo kľúče presne načasovanej zmeny hesla. Tieto tokeny sa využívajú v prípadoch, kedy sú zakázané súbory cookie alebo nie je spustená relácia.

Naše webové servery môžu zaznamenávať informácie ako typ vášho operačného systému, typ prehliadača, doména a iné systémové nastavenia, ale aj jazyk využívaný vo vašom systéme a krajina a časová zóna, kde sa nachádza vaše zariadenie. Záznamy webového servera môžu obsahovať informácie ako adresa webovej stránky, ktorá vás odkázala na našu webovú lokalitu a adresa IP zariadenia, ktoré používate na pripojenie na internet. Môžu tiež zahŕňať informácie o vašich interakciách s lokalitami a o tom, ktoré stránky navštevujete.

Okrem toho na našich lokalitách využívame služby webovej analýzy, napr. Google Analytics. Poskytovatelia, ktorí tieto služby spravujú, môžu využívať súbory cookie a webové majáky, vďaka ktorým dokážeme analyzovať, akým spôsobom používatelia naše lokality využívajú. Informácie zozbierané pomocou súborov cookie a webových majákov (vrátane vašej adresy IP) sú dostupné poskytovateľom služieb, ktorí na základe týchto údajov vyhodnocujú vaše používanie lokalít.

Naša spoločnosť informácie získané pomocou súborov cookie, tokenov bez využitia súborov cookie, webových majákov a iných automatických prostriedkov využíva na účely ako prispôsobovanie lokalít a zvyšovanie počtu návštev na nich, zjednodušovanie využívania lokalít, zber štatistík o vašich návštevách lokalít a pochopenie spôsobov, akým si návštevníci lokality prezerajú, aby na základe týchto údajov dokázala vytvárať relevantnejšie webové skúsenosti. Okrem toho tieto údaje využívame pri diagnostike technických problémov a problémov so službami, správu lokalít a identifikáciu návštevníkov lokalít. Využívame tiež údaje o postupnosti kliknutí, na základe ktorých určujeme, koľko času návštevník strávil na webových stránkach lokality, spôsob navigácie v rámci lokality a ako najlepšie prispôsobiť lokality potrebám ich návštevníkov.

Signály Nesledovať 
Nastavenia vášho prehliadača vám môžu umožniť prenášať signál „Nesledovať“ na webové stránky a online služby, ktoré navštívite. Rovnako ako mnoho iných webových stránok a online služieb, v súčasnosti nespracovávame ani nereagujeme na signály „Nesledovať“ z vášho prehliadača alebo na iné mechanizmy, ktoré umožňujú výber. Spoločnosť Air Products a ďalšie subjekty (napr. naši poskytovatelia služieb) môžu zbierať osobné údaje o online aktivite našich návštevníkov priebežne, ako aj prostredníctvom webových lokalít tretích strán.

Sociálne médiá 
Lokality obsahujú funkcie sledovania sociálnymi médiami pre lokality ako Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube a Instagram. Tieto funkcie sledovania môžu zhromažďovať informácie o tom, ktoré stránky návštevníci v rámci lokality navštívia a adresu IP zariadenia použitého na pripojenie na internet. Môžu tiež nastaviť súbor cookie, ktorým zabezpečia správne fungovanie funkcií.

Funkcie sledovania sociálnych médií môžu byť hosťované tretími stranami alebo sa nachádzať priamo na lokalitách. Vaše interakcie so stránkami sociálnych médií sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločností, ktoré ich poskytujú. Ak využívate niektorú z funkcií sociálnych médií na našich lokalitách, dôrazne odporúčame, aby ste si pozreli zásady ochrany osobných údajov spoločností, ktoré tieto funkcie poskytujú.

Napríklad:
Pre tých návštevníkov webových stránok, ktorí sú členmi LinkedIn a ktorí navštevujú naše stránky z LinkedIn, môžu naše stránky používať sledovacie pixely – priehľadné grafické obrázky umiestnené na webových stránkach – ktoré v kombinácii so súbormi cookie zhromažďujú informácie obsiahnuté vo vašom profile LinkedIn, ako aj o vašom prístupe. a interakciu s webovými stránkami, ktoré obsahujú pixely.

Späť na začiatok

Údaje, ktoré zdieľame

Spoločnosť Air Products osobné údaje zozbierané prostredníctvom našich lokalít nepredáva ani ich inak nezverejňuje, okrem tu popísaných prípadov. Spoločnosť Air Products môže zdieľať údaje zozbierané prostredníctvom jej lokalít s partnerskými spoločnosťami a poskytovateľmi, ktorí poskytujú služby v jej mene. Spoločnosť Air Products neoprávňuje týchto poskytovateľov služieb na ďalšie využívanie a zverejňovanie týchto údajov, s výnimkou prípadov ich využívania pri poskytovaní služieb v našom mene alebo prípadov, ktoré sú v súlade s právnymi požiadavkami. Osobné údaje zozbierané prostredníctvom našich lokalít môžeme zdieľať s partnerskými spoločnosťami, ktoré ich môžu ďalej používať na marketingové účely.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje zverejniť a) ak si to vyžadujú právne predpisy alebo právny proces (napr. súdny príkaz alebo predvolanie), b) orgánom činným v trestnom konaní alebo iným vládnym orgánom, c) ak veríme, že toto zverejnenie je potrebné alebo vhodné, aby sme predišli fyzickej ujme alebo finančnej strate alebo d) v súvislosti s vyšetrovaním predpokladanej alebo potvrdenej podvodnej alebo nezákonnej činnosti. V prípade predaja alebo prenosu celej obchodnej činnosti alebo majetku alebo ich časti (vrátane prípadov reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie), si spoločnosť Air Products vyhradzuje právo na prenos osobných údajov o vás, ktorými disponuje. V prípade takéhoto predaja alebo prenosu vyvinieme primerané úsilie na usmernenie prijímajúceho subjektu, aby vaše osobné údaje využíval v súlade so spôsobom stanoveným v našom oznámení o ochrane osobných údajov online.

Späť na začiatok

Vaše práva

Požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov: prístup, úprava, aktualizácia a odstránenie

V súlade s platnými právnymi predpismi a niektorými výnimkami môžete mať právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, odstránenie alebo zabránenie ich spracovaniu.

Ak chcete uplatniť svoje práva na aktualizáciu, opravu alebo odstránenie vašich údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, môžete:

  • opraviť alebo odstrániť váš profil na našej webovej lokalite
  • Alebo kontaktujte Air Products Oddelenie ochrany osobných údajov na adrese privacy@airproducts.com

V mnohých krajinách máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu údajov, ak máte obavy, ako Air Products spracúva vaše osobné údaje.

Späť na začiatok

Prenosy dát

Osobné údaje, ktoré o vás zozbierame, môžeme preniesť príjemcom do iných krajín, ako je krajina, kde boli tieto údaje pôvodne zozbierané. V týchto krajinách môžu platiť odlišné zákony na ochranu údajov ako v krajine, kde ste tieto údaje pôvodne poskytli. V prípade prenosu vašich údajov do iných krajín (napr. USA) budeme tieto údaje chrániť spôsobom opísaným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov online.

Ak máte sídlo v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vo Švajčiarsku, dodržíme príslušné právne požiadavky, ktoré zaručujú primeranú ochranu pri prenose osobných údajov príjemcom v krajinách mimo EHP a Švajčiarska. V súvislosti s prenosmi osobných údajov do USA používa Air Products Štandardné vzorové zmluvy Rámec vypracovaný Európskou komisiou.

Späť na začiatok

Ukladanie a uchovanie dát

Spoločnosť Air Products ukladá vaše osobné údaje na svojich serveroch a serveroch niektorých cloudových databáz a služieb na správu ukladania dát, ktoré spoločnosť Air Products využíva a ktoré majú sídlo prevažne v Spojených štátoch. Spoločnosť Air Products tieto dáta uchováva počas celého priebehu obchodného vzťahu zákazníka alebo zainteresovanej osoby so spoločnosťou Air Products, a v súlade s ostatnými povinnosťami uchovávania vyplývajúcimi z právnych, daňových a prevádzkových požiadaviek. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, kde a ako dlho sú vaše osobné údaje uložené, kontaktujte Air Products kanceláriu ochrany osobných údajov na adrese privacy@airproducts.com.

Späť na začiatok

Spôsob ochrany osobných údajov

Spoločnosť Air Products zachováva administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, úpravou, prístupom, zverejnením alebo použitím. Tieto opatrenia môžu byť podľa potreby upravené využitím nových dostupných technológií.

Späť na začiatok

Iné webové lokality spoločnosti Air Products

Prostredníctvom Stránok môžete odkazovať na iné webové stránky prevádzkované Air Products a jej pridruženými spoločnosťami (spolu „Stránky Air Products“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov nemusí platiť pre všetky webové lokality spoločnosti Air Products. Jednotlivé webové lokality spoločnosti Air Products môžu mať vlastné oznámenie o ochrane osobných údajov obsahujúce ich vlastné postupy využívania a zberu údajov. V prípade, že sa oznámenie o ochrane osobných údajov pridruženej spoločnosti líši od oznámenia o ochrane osobných údajov pre tieto lokality, ustanovenia vyplývajúce z oznámenia o ochrane osobných údajov pridruženej spoločnosti sú nadradené postupom identifikovaným pre lokalitu spoločnosti Air Products.

Späť na začiatok

Prepojenia na iné webové lokality

Naše lokality môžu obsahovať prepojenia na iné lokality. Tieto webové lokality môžu prevádzkovať iné spoločnosti ako spoločnosť Air Products. Tieto prepojené webové lokality môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a ak takéto lokality navštívite, odporúčame vám si tieto zásady dôkladne preštudovať. Spoločnosť Air Products nezodpovedá za použitie žiadnych webových lokalít, ktoré sama neprevádzkuje, ich obsah ani za ich postupy na ochranu osobných údajov.

Späť na začiatok

Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Air Products môže toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne aktualizovať, a to bez toho, aby vás vopred upozornila, v závislosti od zmien jej postupov na ochranu osobných údajov alebo príslušných právnych predpisov. Spoločnosť Air Products túto aktualizovanú verziu zverení a vo vrchnej časti oznámenia uvedie dátum poslednej aktualizácie.

Späť na začiatok

Ako sa skontaktovať s kanceláriou spoločnosti Air Products pre ochranu osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, problému týkajúceho sa nášho spôsobu zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov, prípadne ak chcete aktualizovať informácie o vašich preferenciách, využite nižšie uvedené kontakty.

E-mailový kontakt: privacy@airproducts.com

Poštový kontakt:
  Air Products
  1940 Air Products Boulevard 
  Allentown, PA 18106-5500
  Pozor: Hlavný riaditeľ informačnej bezpečnosti

Späť na začiatok