Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Dry Ice

Suchý ľad

Žiadna voda, žiadne zvyšky, len čistý chlad

Hlavné aplikácie suchého ľadu

Stravovanie

Na chladenie potravín a nápojov, najmä pre cateringové služby leteckých spoločností

Potravinársky priemysel

Na konzervovanie potravín, prepravu vzoriek a chladenie širokej škály produktov

Chemický a farmaceutický priemysel

Pre reakcie pri nízkych teplotách, konzerváciu vakcín, séra a tkanív

Hutnícky priemysel

Na tepelné spracovanie pri nízkych teplotách, zmršťovanie komponentov a testovanie materiálov

Kryogénne čistenie

Na čistenie strojov, zariadení a foriem otryskaním peletami suchého ľadu, ktoré nezanechávajú žiadne zvyšky ani odreniny

Preprava v chlade

Na tovar podliehajúci skaze, potraviny, chemikálie, liečivá, orgány a vzorky

Relácie a reklama

Na vytvorenie špeciálneho efektu dymu