Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
neon signs

Vzácne plyny

Vzácne a užitočné

0881-globe
Globálna sieť v blízkosti kľúčového trhu

Air Products vyrába vzácne plyny a zmesi v blízkosti kľúčových trhov, ale distribuuje sa po celom svete

ap0042-certificate
Dobrá kontrola kvality

Čistenie a preplňovanie vzácnych plynov je udržiavané v najvyššej kvalite, aby sa zabezpečilo, že budete mať ten najlepší produkt, až do 6N čistoty

0754-scale
Najlepšie schopnosti zmesi

Zmesi vzácnych plynov, najmä pre lasery, sa vyrábajú v našich závodoch na výrobu zmesí svetovej triedy

ap0106-handshake
Zabezpečenie závodu na prekládku elektroniky

Lepšia kontrola a zabezpečenie kvality s naším závodom na elektroniku vysokej čistoty v Ázii

Vzácne plyny