Strategické technologické partnerstvá

Naším poslaním je dosiahnuť rast a nákladovú konkurencieschopnosť identifikáciou, vývojom a integráciou externých technológií prostredníctvom získavania technológií, spoločných podnikov, spoločných výskumných a vývojových projektov a licencovania s perspektívnymi partnermi z odvetvia, vlády a univerzít.

Tieto globálne aliancie zahŕňajú partnerov s technológiou, z ktorej môže mať úžitok Air Products, a tých, ktorým naša ponuka produktov alebo technologické znalosti môžu poskytnúť riešenie. Náš tím STP slúži ako prepojenie medzi základnými technologickými skupinami Air Products a rôznymi externými subjektmi. Snažíme sa vytvárať nové príležitosti rastu s jasnou cestou na komerčné trhy využívaním externých technológií a procesov spôsobom, ktorý je v súlade s našou stratégiou obchodného rastu.