Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen PSA (Pressure Swing Adsorption) plant

Čistenie vodíka adsorpciou tlakových výkyvov (PSA).

Výhody adsorpcie kolísaním tlaku vodíka

ap0023-hydrogen

Schopnosť produkovať vodík H2 s ultra vysokou čistotou (99,9 až 99,999 %) s vysokou mierou regenerácie. Štandardné návrhy procesných modulov poskytujú jednoduchú konštrukciu, znižujú riziko harmonogramu a v konečnom dôsledku znižujú náklady na projekt.

ap0158-safety-andreliability

Bezpečný, spoľahlivý a zaručený výkon systému. 

ap0186-versatility

PSA systémy, ktoré vykonávajú zamýšľanú separáciu s použitím komerčne overených adsorbentov so schopnosťou odstraňovať viaceré nečistoty, ako je sírovodík, uhľovodíky, oxidy uhlíka a vodu z prúdov surového H2.

ap0075-head-gears

Skúsené projektové tímy s know-how pre realizáciu rozsahu projektu PSA načas a porozumením projektovým činnostiam pre integráciu systému PSA s inými zariadeniami závodu (kompresia, systémy dodávky H2 produktov, palivové systémy), komunikácia s riadením závodu systémov, HAZOP revízií a poskytovanie poradenských služieb pri výstavbe a spúšťaní zariadení.