logo Go to Home Page

Vodíková energia

Vodík, alternatívna energia, ktorá je bohatá, efektívna a šetrná k životnému prostrediu.

Vodík je atraktívnou alternatívou k fosílnym palivám a používa sa v širokej škále aplikácií v doprave a výrobe energie. Ako najväčší svetový dodávateľ obchodného vodíka a líder v infraštruktúre vodíkových palív, Air Products H2fM technológia prináša bezpečný, spoľahlivý a nákladovo efektívny vodík do aplikácií poháňaných vodíkom po celom svete.

Plyny

Air Products plyny, ktoré sa zvyčajne poskytujú v plynnej a kvapalnej forme, umožňujú zákazníkom v širokom spektre priemyselných odvetví zlepšiť ich environmentálny výkon, kvalitu produktov a produktivitu.

Vodík ako palivo

V posledných rokoch sa vodík dostal do popredia ako alternatívne, ekologické palivo. Vodík ako nosič energie poskytuje mnoho výhod oproti iným alternatívam, najmä ak sa používa v palivovom článku.

Otázky? Máme odpovede.

Porozprávajte sa s jedným z našich expertov o tom, ako môžu naše produkty a služby splniť vaše potreby pre aplikácie na vodíkové palivo.

KONTAKTUJTE NÁS:

CENTRUM ZDROJOV