logo Go to Home Page

Vodík ako palivo

Vodík je najrozšírenejší prvok vo vesmíre a je najľahší zo všetkých prvkov a plynov. V posledných rokoch sa vodík dostáva do popredia ako alternatívne, ekologické palivo. Vodík ako nosič energie poskytuje mnoho výhod oproti iným alternatívam, najmä ak sa používa v palivovom článku. 

Vodík sa v prírode nachádza v kombinácii s inými prvkami. Zemný plyn (metán) a rôzne obnoviteľné zdroje obsahujú vodík a sú surovinami na výrobu tejto molekuly na celom svete.

Výhody vodíka ako alternatívneho paliva

 • Nepoškodzuje životné prostredie
  Neobsahuje uhlík a pri použití v palivovom článku je jeho emisiou iba voda.
 • Je netoxický
  Na rozdiel od benzínu nie je vodík pre živé organizmy škodlivý
 • Energetická nezávislosť
  Môže sa vyrábať zo zemného plynu alebo obnoviteľných zdrojov, čím sa znižuje závislosť od zahraničnej ropy
 • Obnoviteľné
  Môže byť vyrobený z vody a iných obnoviteľných zdrojov, ako je biometán
 • Hojný
  Vodík je najčastejšie sa vyskytujúci prvok vo vesmíre
 • Najľahší zo všetkých prvkov
  Plynný vodík okamžite difunduje do vzduchu a v mieste úniku sa „nezhromažďuje“.

Výhody Air Products ako vášho dodávateľa vodíka

Bezpečnosť

V Air Products nie je nič dôležitejšie ako bezpečnosť, nie výroba, nie predaj, nie zisk.

Bezpečnosť dodávok

Viacnásobné zdroje vodíka vďaka našej sieti závodov a prekládkových zariadení

Spôsoby zásobovania

Air Products ponúka zásobovanie potrubím, ako aj dodávaný plyn alebo kvapalinu a výrobu na mieste

Vyhradená flotila nákladných vozidiel a vodičov

Air Products zamestnanci a nákladné autá doručujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Responzívna služba

Personál zákazníckeho servisu, logistiky a údržby je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Skúsenosti

Air Products vyrába a distribuuje vodík už viac ako 60 rokov

AIR PRODUCTS' SKÚSENOSTI S VODÍKOM

Air Products je popredným svetovým dodávateľom vodíka. Vlastní a prevádzkuje viac ako 100 vodíkových závodov, ktoré denne produkujú viac ako sedem miliónov kilogramov (tri miliardy štandardných kubických stôp) vodíka a spravuje najväčšiu sieť distribúcie vodíka na svete.   Air Products má viac ako 60 rokov skúseností s vodíkom a rozsiahle portfólio patentov v technológii dávkovania vodíka. Spoločnosť sa podieľala na viac ako 250 projektoch palivového vodíka vo viac ako 20 krajinách sveta. Autá, nákladné autá, dodávky, autobusy a mnohé ďalšie vozidlá boli poháňané vodíkom Air Products'. 

Potrebujete spoľahlivého dodávateľa vodíkového paliva?

Porozprávajte sa s našimi odborníkmi o rôznych režimoch dodávky pre vaše palivové aplikácie.

KONTAKTUJTE NÁS:

Možnosti dodávky

Air Products vám môže pomôcť určiť najúspornejšiu možnosť dodávky pre vašu konkrétnu aplikáciu a geografickú polohu. Priemyselné plyny sa typicky dodávajú v plynnej a kvapalnej forme prostredníctvom rôznych zásobovacích systémov

APEX Temporary Emergency Gas Services

Short-term or emergency industrial gas supply for start-ups, peak demand periods, planned or unplanned maintenance activities, and plant or pipeline turnarounds.

Hromadné zásobovanie

Dodáva sa kamiónom a skladuje sa na vašom mieste buď ako kvapalina v kryogénnych nádržiach alebo ako plyn vo vysokotlakových trubiciach na základe vášho objemu, požadovaného tlaku, úrovne čistoty, prietoku a prevádzkového modelu.

Tlakové fľaše

Tradičné riešenie pre nízkoobjemovú dodávku plynu. Nádrže je možné dodať v celom rozsahu veľkostí od 10 do 50 litrov, tlakov a čistoty plynov pre širokú škálu plynov a zmesí plynov. Vyberte si medzi konvenčnými fľašami alebo našou inovatívnou fľašou Integra® so zabudovaným regulátorom.

Výroba plynného vodíka na mieste

Výroba plynu na mieste pomáha zákazníkom orientovaným na udržateľnosť znižovať uhlíkovú stopu, zvyšovať energetickú účinnosť, zvyšovať priepustnosť, zlepšovať kvalitu koncových produktov a zlepšovať environmentálne vlastnosti. 

Zásobovanie potrubím

Potrubia, ktoré sa nachádzajú vo veľkých priemyselných lokalitách po celom svete, ponúkajú zákazníkom s veľkými požiadavkami na produkty celý rad výhod, vrátane spoľahlivej, bezpečnej a flexibilnej dodávky nákladovo efektívnym spôsobom.

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS LIBRARY

CENTRUM ZDROJOV