Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen Plant

Vodík ako palivo

Vodík je najrozšírenejší prvok vo vesmíre a je najľahší zo všetkých prvkov a plynov. V posledných rokoch sa vodík dostáva do popredia ako alternatívne, ekologické palivo. Vodík ako nosič energie poskytuje mnoho výhod oproti iným alternatívam, najmä ak sa používa v palivovom článku. 

Vodík sa v prírode nachádza v kombinácii s inými prvkami. Zemný plyn (metán) a rôzne obnoviteľné zdroje obsahujú vodík a sú surovinami na výrobu tejto molekuly na celom svete.