Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen Plant

Vodík ako palivo

Vodík je najrozšírenejší prvok vo vesmíre a je najľahší zo všetkých prvkov a plynov. V posledných rokoch sa vodík dostáva do popredia ako alternatívne, ekologické palivo. Vodík ako nosič energie poskytuje mnoho výhod oproti iným alternatívam, najmä ak sa používa v palivovom článku. 

Vodík sa v prírode nachádza v kombinácii s inými prvkami. Zemný plyn (metán) a rôzne obnoviteľné zdroje obsahujú vodík a sú surovinami na výrobu tejto molekuly na celom svete.

Výhody Air Products ako vášho dodávateľa vodíka

ap0008-safety
Bezpečnosť

V Air Products nie je nič dôležitejšie ako bezpečnosť, nie výroba, nie predaj, nie zisk.

ap0158-safety-andreliability
Bezpečnosť dodávok

Viacnásobné zdroje vodíka vďaka našej sieti závodov a prekládkových zariadení

ap0074-checklist
Spôsoby zásobovania

Air Products ponúka zásobovanie potrubím, ako aj dodávaný plyn alebo kvapalinu a výrobu na mieste

ap0038-truck
Vyhradená flotila nákladných vozidiel a vodičov

Air Products zamestnanci a nákladné autá doručujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni

ap0147-convenience
Responzívna služba

Personál zákazníckeho servisu, logistiky a údržby je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

ap0165-expertise
Skúsenosti

Air Products vyrába a distribuuje vodík už viac ako 60 rokov

Air Products' Skúsenosti s vodíkom

Air Products je popredným svetovým dodávateľom vodíka. Vlastní a prevádzkuje viac ako 100 vodíkových závodov, ktoré denne produkujú viac ako sedem miliónov kilogramov (tri miliardy štandardných kubických stôp) vodíka a spravuje najväčšiu sieť distribúcie vodíka na svete.   Air Products má viac ako 60 rokov skúseností s vodíkom a rozsiahle portfólio patentov v technológii dávkovania vodíka. Spoločnosť sa podieľala na viac ako 250 projektoch palivového vodíka vo viac ako 20 krajinách sveta. Autá, nákladné autá, dodávky, autobusy a mnohé ďalšie vozidlá boli poháňané vodíkom Air Products'.