Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen Energy

Základy vodíka

Vzhľadom na viaceré aspekty je vodík perfektné palivo. Je to najčistejšie horenie a najefektívnejšie. Vodík môže produkovať elektrinu a elektrina môže produkovať vodík, čím sa vytvorí energetická slučka, ktorá je obnoviteľná a neškodná pre životné prostredie. Vodík sa chemicky spája s väčšinou prvkov, takže sa používa ako priemyselná chemikália v širokej škále aplikácií už mnoho rokov. Vo vozidlách sa vodík používa na výrobu elektriny, ktorá poháňa motor jeho spojením s kyslíkom v palivovom článku.

Čo je vodík?

Vodík je najrozšírenejší prvok, ktorý tvorí asi tri štvrtiny hmoty vo vesmíre. Vodík sa nachádza vo vode, ktorá pokrýva 70 % zemského povrchu a vo všetkých organických látkach.

0868-atom
Najjednoduchší prvok

Vodík sa skladá len z jedného protónu a jedného elektrónu

0754-scale
Najľahší prvok

Vodík je najľahší zo všetkých prvkov a plynov a je 14-krát ľahší ako vzduch

ap0035-sustainability
Bezfarebný, bez zápachu a netoxický

Vodík pri použití vo vozidle s palivovými článkami neprodukuje žiadne výfukové emisie

Ako sa vyrába vodík?

Vedel si...

Plynný „rozliatok“ vodíka sa okamžite šíri do ovzdušia a neznečisťuje zem ani podzemné vody.

Prečo je vodík najčistejším palivom?

Na rozdiel od palív na báze uhlíka vodík pri spaľovaní neprodukuje žiadne škodlivé vedľajšie produkty. Keď sa vodík skombinuje s kyslíkom v palivovom článku, vyrába sa iba energia, teplo a čistá voda.

Ako je vodík najefektívnejším palivom?

ap0130-hydrogen-energy
Najvyššia spaľovacia energia na libru v porovnaní s akýmkoľvek iným palivom

Vodík je z hľadiska hmotnosti účinnejší ako iné palivá

0795-gauge
Dva až trikrát viac energie ako iné bežné palivá

Vodík sa ľahko spája s kyslíkom, pričom sa uvoľňuje značná energia ako teplo