Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Plant employees walking and talking

Dodávatelia

Najčastejšie otázky

Na účte Môj účet je zaregistrovaná platba, ale peniaze som nedostal. čo mám robiť ďalej?

Obrazovka s informáciami o šeku, ktorá sa nachádza v rámci Môj účet, vám poskytne číslo šeku/úveru platby Air Products.

Ak bol vystavený papierový šek, príkaz na adresu, na ktorú bol šek odoslaný, nájdete kliknutím na kód dodávateľa uvedený na displeji.

Prijatie papierového šeku môže trvať až 10 pracovných dní od dátumu vystavenia šeku. Ak chcete rýchlejšie prijatie platby, zvážte vyplnenie formulára Autorizácie elektronického bankového prevodu

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo sledovanie, kontaktujte Help Desk pre splatné účty.

Read more...