logo Go to Home Page

Splyňovanie

Na základe viac ako 40-ročných skúseností so splyňovaním sa Air Products stal popredným poskytovateľom riešení na kľúč na premenu uhľovodíkovej suroviny na syntézny plyn pre produkty vysokej hodnoty. Máme osvedčené technológie splyňovania, ktoré berú celý rad surovín s nižšou hodnotou a premieňajú ich spôsobom s nižšími emisiami na syntézne plyny, ktoré je potom možné použiť na výrobu produktov s vyššou hodnotou.

Air Products Syngas Solutions ponúka kompletné riešenie splyňovania na kľúč v rámci moderného finančného modelu „Sale of Gas“, kde postavíme, financujeme, vlastníme a prevádzkujeme zariadenie na výrobu syntézneho plynu. Naše špičkové technológie a prevádzkové znalosti umožňujú našim zákazníkom sústrediť sa na ich hlavný predmet podnikania a primárne produkty.

Proven Technologies and Expertise

We have a wide range of capabilities, industry leading gasification technologies, and operational expertise to process a full range of feedstocks.

Solid Hydrocarbons

High reliability and high efficiency gasification for solid hydrocarbon feedstocks, such as coal, petcoke and biomass, with a more than 20-year track record of world-class plants for coal to chemicals, synthetic fuels or power.

Liquid Hydrocarbons

Cost-efficient, high-value solution for the “bottom of the barrel” material in a refinery complex, adding extra value and profit to the refinery as the world transitions away from high-sulfur fuel oil.

Gaseous Hydrocarbons

World-class, high-efficiency steam methane reforming plants providing syngas and/or hydrogen from a modest 1000 scf/d to a large-scale 100MM scf/d for de-sulfuring and upgrading fuels or providing hydrogen for fuel-cell vehicles.

Spoločný podnik ASU/splyňovanie/a výroba energie v Jazane, Saudská Arábia, v hodnote 12 miliárd dolárov

Air Products oznámila dokončenie akvizície zariadenia a financovania projektu v hodnote 12 miliárd dolárov, spoločný podnik (JV) na separáciu vzduchu/splyňovanie/ a výrobu elektrickej energie so spoločnosťami Aramco, ACWA Power a Air Producs Qudra v Jazane v Saudskej Arábii.

Spoločný podnik kúpil ASU, splyňovanie, čistenie syntézneho plynu, služby a energetické zariadenia od Aramco. Spoločný podnik vlastní a prevádzkuje zariadenie na základe zmluvy uzavretej na 25 rokov za fixný mesačný poplatok, pričom spoločnosť Aramco dodáva spoločnému podniku suroviny a spoločný podnik vyrába energiu, paru, vodík a ďalšie služby pre Aramco.

Spoločný podnik slúži rafinérii Aramco Jazan, megaprojektu na spracovanie 400 000 barelov ropy denne na výrobu hlavných produktov, ako je ultraľahká sírová nafta, benzín a ďalšie produkty.

Delivering Operational Excellence for Mega-project in China

When Lu'an, a leading clean energy company in China, needed a partner for their world-scale gasification project in Changzhi City, Shanxi Province, China, they turned to us. The mega-project, involving four large air separation units, four gasifiers and two syngas clean-up systems, supports one of China's landmark clean energy demonstration projects. 

The four ASUs built by Air Products combine to supply over 10,000 tons per day (TPD) of oxygen and more than 6,000 TPD of nitrogen to the Changzhi site. The gasifiers, which are four of the largest and most efficient in the world, employ Air Products' gasification technology for converting coal to chemicals. Each gasifier converts ~3,000 TPD of coal into synthesis gas that is further purified and converted into clean transportation fuels by Lu'an. 

The Air Products team brought the gasification plant up to stable operation in record time, further establishing our engineering expertise and operational excellence as the world's premier gasification company.

Gasification Licensing Team

Learn more about our team members, including how to engage them with your specific gasification opportunity.

Why Gasification?

Gasification is a clean, reliable and flexible alternative to creating synthesis gas (syngas) from low-value feedstocks for the production of high-value products and power.