Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Pipeline delivery

Zásobovanie potrubím

Zásobovacie systémy pre najväčších svetových užívateľov priemyselných plynov

Stabilné, neprerušované zásobovanie. Je to presne to, čo by ste očakávali od globálneho lídra, ktorý je odhodlaný prejsť míľu navyše – alebo stovky míľ – pre našich zákazníkov.

Potrubné systémy umiestnené vo veľkých priemyselných lokalitách po celom svete ponúkajú zákazníkom s veľkými požiadavkami na produkty celý rad výhod, vrátane spoľahlivej, bezpečnej a flexibilnej dodávky, spolu so schopnosťou riadiť požiadavky na špičkový objem rýchlym a nákladovo efektívnym spôsobom.

Naše znalosti a prevádzkové znalosti o plynovodoch sú dokázané viac ako 40 rokmi bezpečnej prevádzky našej rozsiahlej siete plynovodov po celom svete.

0850-calcuator
Systémová mierka poháňa hospodárnosť s nízkymi nákladmi

ap0038-truck
Viaceré zdroje zabezpečujú vysokú spoľahlivosť

ap0048-tonnage
Podporuje budúci rast pre expanziu

ap0116-steps
Flexibilné možnosti získavania na uspokojenie doplnkového a záložného dopytu

Postavili sme najväčší plynovod na svete. Čo bude ďalej?

Vybudovaním 290-kilometrového potrubia, ktoré spája naše existujúce systémy v Texase a Louisiane, sme zjednotili 22 vodíkových závodov a 600 míľ (965 km) potrubia s celkovou kapacitou viac ako 1 miliarda SCFD (1,3 mil. Nm3/h).