logo Go to Home Page

Monitorovanie emisií do ovzdušia

Presné meranie emisií a kvality ovzdušia pre čistejší svet.

Air Products je už desaťročia popredným dodávateľom plynu na trh monitorovania emisií do ovzdušia. Naše produkty možno použiť na nepretržité monitorovanie emisií vrátane všetkých fáz testovania, ako je definované v EN14181.

Kalibrácia systému kontinuálneho monitorovania emisií (CEM) si vyžaduje sledovateľné a presne certifikované zmesi plynov. Rad špeciálnych plynov Experis® spĺňa túto požiadavku a prináša ďalšie výhody pre používateľov, ktorí vykonávajú úrovne zabezpečenia kvality QAL1, QAL2 alebo QAL3.

Air Products je v súčasnosti jediným dodávateľom, ktorý je schopný dodať zmesi kalibračných plynov certifikované v rozsahu akreditácie ISO 17025, ktoré obsahujú NO, SO, CO a CO V tom istom valci. To umožňuje používateľom využiť množstvo kľúčových technických, bezpečnostných a nákladových výhod v porovnaní s bežne dostupnými binárnymi zmesami plynov.

Doplnkom týchto zmesí má Air Products rad plynov s mimoriadne vysokou čistotou, ktoré možno použiť na analytické prístroje alebo ako nulové plyny.

Stiahnite si brožúru Experis® Špeciálne plyny na monitorovanie emisií do ovzdušia a kvalitu okolitého ovzdušia

​Jedinečné vlastnosti Air Products' Experis plynových zmesí

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa Air Products' rad procesných, kalibračných a akreditovaných zmesí používa na trhu s emisiami do ovzdušia, medzi ktoré patria:

Bezkonkurenčná stabilita

Dosiahnuté použitím ošetrenia valcov Experis® a schválené niektorými z popredných svetových metrologických inštitútov

Vysoko presné zmesi

Neistoty merania vypočítané pre každý jednotlivý komponent

Certifikácia

Online, 24/7 prístup k vášmu inventáru plynových fliaš a certifikácii prostredníctvom portálu MyAirProducts℠

Jedinečný rozsah akreditácie ISO 17025

Vrátane viaczložkových zmesí s CO, CO₂, NO a SO₂ v tom istom valci

Komplexné možnosti veľkosti valca

Zmesi dodávané v širokej škále možností, aby vyhovovali aplikácii

Kúp online

Dostupné pre existujúcich zákazníkov prostredníctvom MyAirProducts℠

Pripravení na objednávku?

KÚPTE TERAZ

Otázky? Máme odpovede.

Kontaktujte nás a využite desiatky rokov skúseností s priemyselnými plynmi, výrobou, aplikáciami, zariadeniami a dodávkami, aby sme pracovali pre vás.

KONTAKTUJTE NÁS:

Opýtajte sa odborníka

Trish Lees

Špecialista na rozvoj podnikania

“Čo je akreditovaná zmes plynov?”

Akreditovaná zmes plynov je bežne používaný termín na opis zmesi plynov, ktorá bola certifikovaná v rámci rozsahu akreditácie ISO 17025.

ISO 17025 definuje všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Akreditáciu zvyčajne udeľujú národné akreditačné orgány, ako sú UKAS, ENAC a DKD.

Používanie akreditovaných zmesí plynov je povinné pre niektoré aspekty zabezpečenia kvality definované v EN14181: Zabezpečenie kvality automatizovaných meracích systémov.

CENTRUM ZDROJOV