logo Go to Home Page

sýtenie kyslíkom; okysličovanie

Vstrekovanie čistého kyslíka do liahní a rybích fariem

Air Products dodáva vysoko čistý kyslík a Haliu® prevzdušňovacie systémy do liahní a rybích fariem, kde sa namiesto vzduchu používa kyslík na udržanie primeranej hladiny rozpusteného kyslíka (DO). Štúdie ukázali, že vstrekovanie vysoko čistého kyslíka namiesto vzduchu do obehových žľabov, nádrží a jazierok vedie k vyššej úrovni produktivity a zníženiu rizika straty produktu.

Ako môže Air Products pomôcť rybím farmám a liahňam?​

Zvýšenie produktivity a zlepšenie kvality

Umožňuje zvýšenie hustoty rýb pri súčasnom znížení stresu a zachovaní vysokej kvality finálneho produktu

Optimalizovaný rast rýb

Dávkovanie kyslíka umožňuje rast rýb poskytnutím primeraného množstva kyslíka na kg rýb

Zníženie spotreby vody

Zvýšenie hladiny kyslíka umožňuje znížiť prietok vody pri zachovaní mikrobiologickej kvality

Nižšie náklady na energiu

Menšie náklady spojené s čerpaním vzduchu do nádrží

Menší vplyv na životné prostredie

Riadením toku kyslíka a vody sa minimalizuje dopad na životné prostredie

Hľadáte zníženie stresu a úhynu rýb?

Pozrite sa, čo dokáže injekcia čistého kyslíka do vašich rybích fariem!

KONTAKTUJTE NÁS:

Opýtajte sa odborníka

Samy Sablayrolles

Commercial Technology Water Solutions, Európa

“Čo je to okysličenie rieky?”
Poskytnúť rieke dostatok kyslíka na pokrytie potrieb ekosystému po prúde. Cieľom je zachovať ryby nažive tým, že sa do vody dostane kyslík potrebný pre ich život.