Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Water oxygenation in a fish farm
Voda a odpadová voda

sýtenie kyslíkom; okysličovanie

Vstrekovanie čistého kyslíka do liahní a rybích fariem

Air Products dodáva vysoko čistý kyslík a Haliu® prevzdušňovacie systémy do liahní a rybích fariem, kde sa namiesto vzduchu používa kyslík na udržanie primeranej hladiny rozpusteného kyslíka (DO). Štúdie ukázali, že vstrekovanie vysoko čistého kyslíka namiesto vzduchu do obehových žľabov, nádrží a jazierok vedie k vyššej úrovni produktivity a zníženiu rizika straty produktu.

Ako môže Air Products pomôcť rybím farmám a liahňam?​

0777-thumbs-up
Zvýšenie produktivity a zlepšenie kvality

Umožňuje zvýšenie hustoty rýb pri súčasnom znížení stresu a zachovaní vysokej kvality finálneho produktu

0754-scale
Optimalizovaný rast rýb

Dávkovanie kyslíka umožňuje rast rýb poskytnutím primeraného množstva kyslíka na kg rýb

ap0137-water-wastewater
Zníženie spotreby vody

Zvýšenie hladiny kyslíka umožňuje znížiť prietok vody pri zachovaní mikrobiologickej kvality

0954-energy
Nižšie náklady na energiu

Menšie náklady spojené s čerpaním vzduchu do nádrží

ap0035-sustainability
Menší vplyv na životné prostredie

Riadením toku kyslíka a vody sa minimalizuje dopad na životné prostredie

ponuky

Opýtajte sa odborníka

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles

Commercial Technology Water Solutions, Európa

Čo je to okysličenie rieky?

Poskytnúť rieke dostatok kyslíka na pokrytie potrieb ekosystému po prúde. Cieľom je zachovať ryby nažive tým, že sa do vody dostane kyslík potrebný pre ich život.