Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Various rubber products and sealing products
Guma a plasty

Kryogénne odstraňovanie zábleskov

Zlepšite kvalitu odlievaných alebo lisovaných gumových alebo plastových dielov

Kryogénne odstraňovanie výbojov je proces, ktorý využíva extrémne nízku teplotu kryogénu, ako je tekutý dusík (LIN), na odstránenie záblesku. Proces zahŕňa použitie LIN na zmrazenie a skrehnutie záblesku na gumených alebo plastových častiach, čo spôsobí jeho odlomenie pôsobením mechanického namáhania prostredníctvom prevracania a/alebo súčasného otryskávania médiami. V kombinácii s tryskaním média umožňuje prevracanie rovnomerné dopadanie tryskacieho média po celom povrchu všetkých častí, čím sa odstraňuje vnútorný aj vonkajší záblesk.