Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
A field of plants that can be used to produce biofuel

Bioenergia

Odborné riešenia, ktoré vám pomôžu uspieť

Výroba biopalív a výroba biotepla a bioenergie predstavujú jedinečné výzvy pre vývojárov a prevádzkovateľov projektov. Air Products ponúka široké portfólio plynových produktov, technológií a inžinierskych odborných znalostí, ktoré môžu pomôcť zlepšiť produktivitu, hospodárnosť a bezpečnosť mnohých bioenergetických procesov. Či už sa podieľate na existujúcej prevádzke alebo na vývoji nového projektu, môžeme vám pomôcť. Ako jeden z popredných svetových dodávateľov kyslíka, dusíka, vodíka a iných priemyselných plynov môžeme využiť naše know-how, aby sme vám pomohli byť úspešnejšími.

Dusík: Bezpečnostná deka pre chemický priemysel

Prečítajte si viac o výhodách a bezpečnostných zlepšeniach používania dusíka na pokrytie vášho procesu alebo materiálu.