logo Go to Home Page

Zváracie, rezacie a laserové plyny

Zlepšenie bezpečnosti, kvality a produktivity

Ak sa chcú firmy presadiť v súčasnej konkurenčnej ekonomike, musia dokázať skĺbiť kvalitu s produktivitou. Air Products' riešenia pre plyny a dodávky plynu preukázateľne poskytujú najvyššiu kvalitu zvaru a rezu, minimalizujú počet nepodarkov a zvyšujú produktivitu. Naše tlakové fľaše, plyny a inštalácie plynových zásobníkov vyhovujú najprísnejším bezpečnostným požiadavkám a pretože nám záleží na ochrane zdravia, dôkladne ich testujeme, aby ich vplyv na pracovné prostredie bol naozaj minimálny.

Disponujeme skúsenosťami a technickým zázemím, ktoré zaručujú, že súčasne s rozvojom vášho podniku vždy budete mať najhospodárnejší systém zásobovania plynom. Riešenia zahŕňajú celý rad plynov, zmesí plynov a možností dodávky od stlačených plynov vo fľašiach až po našu službu CryoEase a veľkoobjemovú dodávku plynu v nádržiach na veľké množstvo.

Opýtajte sa našich odborníkov.

Air Products' odborníci na kovovýrobu sú tu, aby vám pomohli.

KONTAKTUJTE NÁS:

Air Products' Služba Gastrak®

Ušetrite peniaze, zvýšte produktivitu a zvýšte kvalitu. Či už používate jednotlivé tlakové fľaše alebo plynové potrubie, služba Gastrak® vám môže pomôcť.

  • Znížiť náklady: Odstránením rázov pred zváraním a nadmerným prietokom plynu spotrebujete menej plynu.
  • Zlepšite kvalitu: Dôsledné používanie optimálneho prietoku plynu zlepšuje kvalitu zvaru a znižuje zmetkovitosť.
  • Jednoduchá inštalácia: Zariadenie Gastrak® môže byť integrované do existujúceho alebo nového plynovodu, alebo môže byť použité s tradičnými fľašami alebo fľašami Integra®.
CHCETE ZAČAŤ ŠETRIŤ?

CENTRUM ZDROJOV